ห้องเรียนการเงิน
ของคนไทยทุกวัย

สถาบันสอนการลงทุน ให้ความรู้การเงินที่ถูกต้อง ด้วยทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาด
และพอดีในรูปแบบของตัวเอง จนเกิดเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียนการเงินของคนทุกวัย

คอร์สออนไลน์

Sale!

สร้างพื้นฐานการเงินที่ดี ชีวิตสบาย

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿1,990.00
Sale!

Money 101 Teen Edition (Part 1+2)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿3,600.00

คอร์สทดลองเรียน วัยรุ่นเก่งการเงินจัดการเองได้

   

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿500.00

เวิร์คชอปล่าสุด

Coming Soon  8.30-12.00น.

   

 

พี่น้ำ เจ้าของเพจ NamFinance

฿1,500.00

ห้องเรียนการเงิน
ของคนไทยทุกวัย

ให้ความรู้การเงินที่ถูกต้อง ด้วยทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาด
และพอดีในรูปแบบของตัวเอง จนเกิดเป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียนการเงินของคนทุกวัย

ห้องเรียนการเงิน

สำหรับ
องค์กร

เข้าห้องเรียน

คอร์สออนไลน์

Sale!

สร้างพื้นฐานการเงินที่ดี ชีวิตสบาย

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿1,990.00
Sale!

Money 101 Teen Edition (Part 1+2)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿3,600.00

คอร์สทดลองเรียน วัยรุ่นเก่งการเงินจัดการเองได้

   

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿500.00

เวิร์คชอปล่าสุด

Coming Soon  8.30-12.00น.

   

 

พี่น้ำ เจ้าของเพจ NamFinance

฿1,500.00

ห้องเรียนการเงิน
ของคนไทยทุกวัย

ห้องเรียนการเงินของคนทุกวัย

ห้องเรียนการเงิน

สำหรับ
องค์กร

เข้าห้องเรียน

ห้องเรียนการเงิน

สำหรับ
โรงเรียน

เข้าห้องเรียน

คอร์สออนไลน์

Sale!

สร้างพื้นฐานการเงินที่ดี ชีวิตสบาย

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿1,990.00
Sale!

Money 101 Teen Edition (Part 1+2)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿3,600.00

คอร์สทดลองเรียน วัยรุ่นเก่งการเงินจัดการเองได้

   

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿500.00

เวิร์คชอปล่าสุด

Coming Soon  8.30-12.00น.

   

 

พี่น้ำ เจ้าของเพจ NamFinance

฿1,500.00

In-house Training Services

ยกระดับสุขภาพการเงินของคนในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วย Money Wellness Program

โปรแกรมที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ พร้อมยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ผ่าน Technology กิจกรรม คอร์สเรียน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน

Customize Services ตามความต้องการขององค์กร

สอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้พนักงานได้จริง

มีเครื่องมือติดตามผลสถานะการเงินของพนักงานทุกๆเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

ครบทุกทักษะการเงิน พร้อมเครื่องมือ
ที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

“หลักสูตรการเงินที่แรก” ที่สามารถ “สร้างได้ในโรงเรียน” โดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

หลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ คอร์สออนไลน์, Workshop และข้อสอบวัดระดับความรู้

สอนโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 18 ปี

หลักสูตรการเงินที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ออกแบบและปรับให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

In-house Training Services

ยกระดับสุขภาพการเงินของคนในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วย Money Wellness Program

โปรแกรมที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ พร้อมยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ผ่าน Technology กิจกรรม คอร์สเรียน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน

Customize Services ตามความต้องการขององค์กร

สอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน
ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้พนักงานได้จริง

มีเครื่องมือติดตามผลสถานะการเงินของพนักงาน
ทุกๆเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

ครบทุกทักษะการเงิน พร้อมเครื่องมือ
ที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

“หลักสูตรการเงินที่แรก” ที่สามารถ “สร้างได้ในโรงเรียน” โดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

หลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ คอร์สออนไลน์, Workshop และข้อสอบวัดระดับความรู้

สอนโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 18 ปี

หลักสูตรการเงินที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ออกแบบและปรับให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
[Money Wellness Program] Money Workshop

In-house Training Services

ยกระดับสุขภาพการเงินของคนในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วย Money Wellness Program

โปรแกรมที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ พร้อมยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ผ่าน Technology กิจกรรม คอร์สเรียน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน

Customize Services ตามความต้องการขององค์กร

สอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้พนักงานได้จริง

มีเครื่องมือติดตามผลสถานะการเงินของพนักงานทุกๆเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

ครบทุกทักษะการเงิน
พร้อมเครื่องมือ ที่จะติด
ตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

“หลักสูตรการเงินที่แรก” ที่สามารถ “สร้างได้ในโรงเรียน” โดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

หลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ คอร์สออนไลน์, Workshop และข้อสอบวัดระดับความรู้

สอนโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 18 ปี

หลักสูตรการเงินที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ออกแบบและปรับให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บทความและข่าวสารล่าสุด

บทความและข่าวสารล่าสุด