บริษัทที่ไว้ใจเรา

บริการของเรา

คอร์สเรียน

คอร์สออนไลน์ เนื้อหาครบถ้วน
มีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

ดูคอร์สของเรา

เวิร์คชอป

พัฒนาทักษะผ่านการลงมือทำ
พร้อมถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ

ดูเวิร์คชอปของเรา

บริการจัดอบรม

บริการอบรมความรู้การเงิน
ภายในองค์กร / โรงเรียน

คอร์สเรียน

คอร์สออนไลน์ เนื้อหาครบถ้วน
มีตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน

ดูคอร์สของเรา

เวิร์คชอป

พัฒนาทักษะผ่านการลงมือทำ
พร้อมถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญ

ดูเวิร์คชอปของเรา

บริการจัดอบรม

บริการอบรมความรู้การเงิน
ภายในองค์กร / โรงเรียน

In-house Training Services

ยกระดับสุขภาพการเงินของคนในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วย Money Wellness Program

โปรแกรมที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ พร้อมยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ผ่าน Technology กิจกรรม คอร์สเรียน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน

Customize Services ตามความต้องการขององค์กร

สอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้พนักงานได้จริง

มีเครื่องมือติดตามผลสถานะการเงินของพนักงานทุกๆเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

In-house Training Services

ยกระดับสุขภาพการเงินของคนในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วย Money Wellness Program

โปรแกรมที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ พร้อมยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ผ่าน Technology กิจกรรม คอร์สเรียน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน

Customize Services ตามความต้องการขององค์กร

สอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน
ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้พนักงานได้จริง

มีเครื่องมือติดตามผลสถานะการเงินของพนักงานทุก ๆ เดือน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
[Money Wellness Program] Money Workshop

In-house Training Services

ยกระดับสุขภาพการเงินของคนในองค์กรให้ดีขึ้น ด้วย Money Wellness Program

โปรแกรมที่จะมาช่วยพัฒนาความรู้ พร้อมยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร ผ่าน Technology กิจกรรม คอร์สเรียน และการให้คำปรึกษาทางการเงิน

Customize Services ตามความต้องการขององค์กร

สอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้พนักงานได้จริง

มีเครื่องมือติดตามผลสถานะการเงินของพนักงานทุกๆเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

ครบทุกทักษะการเงิน พร้อมเครื่องมือ
ที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

“หลักสูตรการเงินที่แรก” ที่สามารถ “สร้างได้ในโรงเรียน” โดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

หลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ คอร์สออนไลน์, Workshop และข้อสอบวัดระดับความรู้

สอนโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 18 ปี

หลักสูตรการเงินที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ออกแบบและปรับให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

ครบทุกทักษะการเงิน พร้อมเครื่องมือ
ที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

“หลักสูตรการเงินที่แรก” ที่สามารถ “สร้างได้ในโรงเรียน” โดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

หลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ คอร์สออนไลน์, Workshop และข้อสอบวัดระดับความรู้

สอนโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 18 ปี

หลักสูตรการเงินที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ออกแบบและปรับให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

หลักสูตรการเงินสำหรับโรงเรียน

ครบทุกทักษะการเงิน
พร้อมเครื่องมือ ที่จะติด
ตัวนักเรียนไปตลอดชีวิต

“หลักสูตรการเงินที่แรก” ที่สามารถ “สร้างได้ในโรงเรียน” โดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

หลักสูตรที่ครบวงจร ตั้งแต่ คอร์สออนไลน์, Workshop และข้อสอบวัดระดับความรู้

สอนโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 18 ปี

หลักสูตรการเงินที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ ออกแบบและปรับให้เหมาะกับบริบทของนักเรียนไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือช่วยเหลือจากมันนี่คลาส

บทความและข่าวสารล่าสุด