ตัดเกรดวิชาการเงิน แต่ละคนได้เท่าไรกันบ้าง

ลองให้เกรดตัวเองเพื่อประเมินเรื่องการเงินของตัวเองคร่าวๆ กันดูไหม (บทความดังต่อไปนี้ เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางการเงินเบื้องต้นเท่านั้น และแน่นอนว่า ความรู้ทางการเงินสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้)

ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มที่วิชาแรกที่เป็นวิชาพื้นฐานกันเลย!

“วิชาสภาพคล่อง”

เราลองมาดูกันว่า เรามีความสามารถในการจัดการรายจ่ายที่จำเป็น รายจ่ายฟุ่มเฟือและเงินสำรองฉุกเฉิน

A = มีเงินเหลือไว้สร้างความมั่งคั่งสูง มากกว่า 50% ของรายได้

B = มีเงินเหลือไว้สร้างความมั่งคั่งสม่ำเสมอ  20-30% ของรายได้

C = มีเงินเหลือไว้สร้างความมั่งคั่ง 5-10% ของรายได้

D = ไม่มีเงินเหลือไว้สร้างความมั่งคั่ง หรือไม่มีเงินสำรองฉุกเฉิน

F = ไม่สามารถจัดการรายจ่ายจำเป็น และฟุ่มเฟือยออกจากกัน ไม่มีเงินเหลือไว้สร้างความมั่งคั่งหรือฉุกเฉินเลย

“วิชาจัดการหนี้”

เราลองมาดูกันว่า เรามีมีหนี้สินหมุนเวียนต่อเดือนเป็นอย่างไร

A = มีหนี้สินหมุนเวียนต่อเดือนต่ำ เช่น ค่าผ่อนรถ-บ้าน < 20% ของรายได้ ไม่มีผ่อนชำระบัตรเครดิต

B = มีหนี้สินหมุนเวียนต่อเดือนไม่สูง เช่น ค่าผ่อนรถ-บ้าน < 30% ของรายได้ ไม่มีผ่อนชำระบัตรเครดิต

C = มีหนี้สินหมุนเวียนต่อเดือนปานกลาง เช่น ค่าผ่อนรถ-บ้าน < 50% ของรายได้ ไม่มีผ่อนชำระบัตรเครดิต

D = มีหนี้สินหมุนเวียนต่อเดือนสูง เช่น ค่าผ่อนรถ-บ้าน > 50% ของรายได้ มีผ่อนชำระบัตรเครดิต

F = มีหนี้สินสูง กู้ยืมเงินนอกระบบ เป็นหนี้บัตรเครดิตสะสม

“วิชาป้องกันความเสี่ยง”

เราลองมาดูกันว่า เรามีการวางแผนทำประกัน เพื่อคลอบคลุมความเสี่ยงอย่างไร

A = มีการวางแผนทำประกัน ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ไม่เหลือภาระให้คนข้างหลัง

B = มีการวางแผนทำประกัน ครอบคลุมบางความเสี่ยงแล้ว เช่น อุบัติเหตุ สุขภาพ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเก็บชดเชยความเสี่ยงอยู่บ้าง

C = รู้จักความเสี่ยงและการทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง / อยู่ระหว่างการปิดความเสี่ยงตามแผน

D = รู้จักความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ไม่รู้จักการป้องกันความเสี่ยง หรือทำไม่ตรงวัตถุประสงค์

F = ไม่รู้จักความเสี่ยงและไม่รู้จักการป้องกันความเสี่ยง

“วิชาลงทุน”

เรามีวินัยในการนำเงินมาลงทุนมากน้อยแค่ไหนกันนะ

A = มีสภาพคล่องสูง มีวินัยนำเงินมาลงทุน มาสร้างความมั่งคั่งต่อ จัดสรรพอร์ตลงทุนเหมาะสมตามเป้าหมายและความเสี่ยง

B = มีสภาพคล่องสูงถึงปานกลาง มีวินัยนำเงินมาลงทุน มาสร้างความมั่งคั่งต่อ จัดสรรพอร์ตลงทุนบ้าง แต่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน / ยังไม่ครบทุกวัตถุประสงค์

C = มีสภาพคล่องปานกลาง มีวินัยนำเงินมาลงทุน มาสร้างความมั่งคั่งต่อ แต่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจน

D = มีสภาพคล่องต่ำ ลงทุนไม่สม่ำเสมอ และยังไม่มีแผนที่ชัดเจน

F =ไม่สามารถจัดการเงินเพื่อนำมาลงทุน หรือไม่มีความรู้ด้านการลงทุน

เป็นอย่างไรบ้าง แต่ละวิชาเราได้เกรดเท่าไร ถ้าวิชาไหนทำได้ดีอยู่แล้ว ก็รักษาวินัยและมาตรฐานการเงินของตนเอง แต่หากวิชาไหนที่ได้เกรดน้อยอยู่ อย่าลืมว่า ความรู้และวินัยทางการเงินสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับ