ลดหย่อนภาษีปี2565-1

ลดหย่อนภาษี ปี 2565 มีอะไรบ้าง? รวมไว้แล้ว..มาดูเลย!

ก้าวเข้าสู่วัยทำงาน หนึ่งในหน้าที่ของเราก็คือการ ยื่นภาษี เพื่อแจ้งรายได้ที่เรามีให้กับสรรพากรทราบ บางคนมีรายได้หลายทาง ภาษีที่หักไว้อาจจะน้อยกว่าที่จ่ายจริง เราก็จะต้องเสียภาษีเพิ่ม  พอใกล้สิ้นปีทีไรจึงเป็นอันปวดหัวตัวร้อนทุกที กลัวว่าจะต้องจ่ายภาษีจนหน้ามืด ฮูกจึงอยากจะชวนเพื่อนๆ มาดูกันสักหน่อยว่า สิทธิ ลดหย่อนภาษี ปี 2565 มีอะไรบ้าง? เผื่อว่าจะได้เสียภาษีกันน้อยลง หรือ ได้เงินคืนภาษี กลับมาครับ

โดยฮูกจะแบ่งค่าลดหย่อนออกเป็นกลุ่ม 4 ส. ให้ทุกคนจำกันได้ง่ายๆ นะครับ


1 กลุ่มส่วนตัว

2 กลุ่มสังคม 

3 กลุ่มสินทรัพย์

4 กลุ่มสุขใจ

 

สรุปรายการ ลดหย่อนภาษี ปี 2565

กลุ่มส่วนตัว

ค่าลดหย่อนส่วนตัวเป็นภาระติดตัว คนในครอบครัว ทั้งคู่สมรส บุตร พ่อแม่ เป็นต้น 

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว จำนวน 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส จำนวน 60,000 บาท สำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย และคู่สมรสจะต้องไม่มีรายได้
 • ค่าลดหย่อนลูก จำนวน 30,000 บาท สำหรับลูกคนแรก และ จำนวน 60,000 บาท สำหรับลูกคนที่สอง(ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) โดยจะต้องเป็นบุตรโดยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม มีอายุไม่เกิน 25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ 
 • ค่าลดหย่อนพ่อแม่ จำนวนคนละ 30,000 บาท โดยจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท สามารถหักลดหย่อนสำหรับพ่อแม่ของคู่สมรสได้อีกคนละ 30,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนกรณีอุปการะผู้พิการ/ทุพพลภาพ จำนวนคนละ 60,000 บาท โดยจะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท  และมีบัตรประจำตัวผู้พิการ รวมถึงจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะ
 • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์คลอดบุตร (ท้องละ) ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 60,000 บาท


กลุ่มสังคม

กลุ่มสังคม

ค่าลดหย่อนสังคม ค่าลดหย่อนเกี่ยวกับ การป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้ส่งผลกระทบไปถึงสังคมรอบตัว

 • ประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท  โดยต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป และต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
 • ประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท

  *โดย ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท*
 • เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท โดยพ่อแม่จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
 • ประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 9,000 บาท (แต่ปี พ.ศ. 2565 มีการปรับลดอัตราเงินสะสมประกันสังคม จึงจะลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 7,200 บาท หรือตามจำนวนเงินสมทบจริง)

 

กลุ่มสินทรัพย์

กลุ่มสินทรัยพ์

ค่าลดหย่อนสินทรัพย์ และ ค่าลดหย่อน เกี่ยวกับสินทรัพย์ เพื่อการวางแผนเกษียณ 

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำมาลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ ไม่เกิน 500,000 บาท 
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว สามารถนำมาลดหย่อนได้ 30% ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ  สามารถนำมาลดหย่อนได้ 15% ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สามารถนำมาลดหย่อนได้ 30% ไม่เกิน 200,000 บาท
 • กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) สามารถนำมาลดหย่อนได้ 13,200 บาท 

*โดยทุกข้อข้างต้น รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท*

 

กลุ่มสุขใจ 

กลุ่มสุขใจ

ค่าลดหย่อนสุขใจ ค่าลดหย่อน เกี่ยวกับการบริจาค และการมีบ้านที่อยู่อาศัยทำให้เราสุขใจ

 • ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยจะต้องเป็นดอกเบี้ยกู้ยืมที่จ่ายให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ หรือนายจ้าง สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง  สามารถนำมาลดหย่อนได้ ไม่เกิน 100,000 บาท
 • บริจาคเพื่อการศึกษากีฬา โรงพยาบาลรัฐ สามารถนำมาลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10%
 • เงินบริจาคอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10%
 • ช้อปดีมีคืน 2565  ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000  บาท สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสินค้าและบริการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สินค้า OTOP และสินค้าหมวดหนังสือ (รวมถึง E-Book)

 

วางแผน ลดหย่อนภาษี ดียังไง?

แม้ว่า ภาษี จะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก แต่ในฐานะพลเมืองไทยที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาข้อมูล เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

กรมสรรพากร กำหนดการ ยื่นภาษี ปี 2565 แบบกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 และสามารถยื่นภาษีทางออนไลน์ได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2566 

แต่ค่าลดหย่อนบางอย่าง เช่น ประกัน หรือ กองทุน ก็ต้องทำให้เสร็จภายในสิ้นปี รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมรีบวางแผน คำนวณภาษี กันด้วยน้า

หากเพื่อนๆ สนใจเกี่ยวกับการวางแผนภาษี และการบริหารเงินส่วนอื่นๆ สามารถมาทดลองเรียนใน Money Wellness Program ได้นะครับ!

พิเศษ !!  เฉพาะเดือนนี้ ส่วนลดคอร์สออนไลน์วางแผนการเงิน “ซื้อครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีวิต” 
Money Wellness คอร์สออนไลน์ - Money Class
และพิเศษ !! ขอรับคำปรึกษาฟรี “โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเงินสำหรับองค์กร และโรงเรียน”
โปรแกรมหลักสูตรพัฒนาการเงินสำหรับองค์กร - Money Class
หลักสูตรสำหรับโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเงิน - Money Class