แก้หนี้พนักงาน ในองค์กร แบบเบื้องต้น

ปัญหาการมีหนี้สินนั้นส่งผลกระทบต่อบุคคลและองค์กรอย่างมหาศาลในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความกังกล ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง หรือแม้แต่บรรยากาศที่อาจจะไม่สดชื่นนักในที่ทำงาน

หากแก้ปัญหานี้ได้ พนักงานของเราจะมีความสุขมากขึ้นขนาดไหนกัน?

เมื่อพนักงานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นย่อมส่งผลดีต่อบริษัทอย่างแน่นอน แล้วเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะครับ ผมเลยอยากแชร์หลักการ วิธีการที่โค้ชหนุ่มเคยใช้และประสบการณ์ที่โค้ชมีผ่านโครงการอบรมรวมถึงงานต่างๆ ที่ผ่านมาครับ

เรามาเริ่มจากรูปแบบหรือลักษณะของหนี้ รวมถึงผลกระทบที่มักเกิดขึ้นกันดีกว่าครับ

STEP1 : เข้าใจลักษณะหนี้และผลกระทบจากปัญหาการเงินของพนักงาน

ลักษณะหนี้ต่างๆ ที่พบบ่อยได้แก่ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล(ทั้ง Bank และ Non Bank), หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์, หนี้กู้ยืนกันระหว่างพนักกงานหรือวงแชร์, หนี้นอกระบบ ,การค้ำประกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเพราะความเครียด ความกังวล, ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนังงานที่อาจเกิดจากการยืมเงินกันเองหรือเป็นตัวแทนในการกู้ยืมต่างๆ, หรือการกระทบผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เช่นการคอรับชั่นต่างๆ

การแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของบุคลากรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย หากใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไข และก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆดังที่ได้พูดถึงกันไปแล้วข้างต้น แล้วโค้ชของเราเขาทำยังไงล่ะ?

STEP2 : จัดตั้งโครงการ หรือ กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ให้พนักงาน

โดยมีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้

1. เน้นให้ความรู้การเงินแบบครอบคลุมทุกด้าน

เพราะ จะทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอย่างถูกต้องว่า ปัญหาเรื่องหนี้นั้นไม่ได้มีเพียงส่วนเดียว แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงความรู้ทางการเงินเรื่องอ่ืนๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น การออม การลงทุน เป็นต้น

2. เน้นการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้ (ไม่ใช่ด้วยเงินสนับสนุน)

เพราะการให้เงินไม่ได้ทำให้คนๆนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเงิน ทำให้อาจก่อปัญหาหนี้ซ้ำอีกได้ ยิ่งไปกว่านั้นควรมีการส่งเสริมให้ลงมือทำจริงเพื่อให้ปัญหาค่อยๆคลี่คลายเบาบางลงด้วย

3. เปิดให้มีการเข้าร่วมโครงการต่างๆโดยสมัครใจ

หากคนที่ไม่ได้มีปัญหาจริงๆหรือไม่ได้มีความต้องการอยากแก้ปัญหาอย่างจริงจังเข้ามา เขาอาจไม่ได้มีความสุขที่จะอยู่ตรงนั้น ซึ่งไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆเลยทั้งกับผู้เข้าร่วมและตัวองค์กร

4. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรต้องเข้ามามีส่วนร่วม

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เพื่อการแก้ปัญหาที่ตรงจุดต่อไป

STEP3 : เริ่มแก้ปัญหาหนี้ให้พนักงาน

โดยมีขั้นตอน 5 ข้อ ดังนี้

1. ให้ความรู้การเงินคนในองค์กร

เพื่อให้คนในองค์เข้าใจสถานะการเงินของตัวเอง รับรู้ถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องหนี้เบื้องต้น

2. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าโครงการแก้หนี้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น จึงควรหาผู้ที่สนใจจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้อย่างจริงจัง มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพร้อมแก้ปัญหาตามคำแนะนำอย่างเต็มที่

3. เก็บข้อมูลการเงิน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และให้คำปรึกษาการแก้หนี้

เริ่มโดยการเก็บข้อมูล เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมการเงินของพนักงานก่อน จากนั้นจึงนำข้อมูลมาดูว่า จะสามารถช่วยและหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้อย่างไร 

4. ติดตามให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

เป็นภาคต่อของข้อก่อนหน้านี้ โดยจะติดตามดูผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมือนมีเพื่อนคู่คิด ค่อยให้คำปรึกษา หารือ จนสามารถบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันได้

5. ประเมินผลการดำเนินการ

เป็นการตรวจสอบว่ากระบวนการต่างๆ ที่ทำไปได้ผลลัพธ์อย่างไร เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งถัดไป

ปัญหาเรื่องหนี้สินนั้น เป็นความเครียดที่ใครไม่เคยมีคงไม่เข้าใจและส่งผลเสียต่างๆมากมายอย่างที่เราทราบกันดี ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วล่ะครับ ที่เราต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กร เพื่ออนาคตที่สดใสของเรา ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ แล้วจะเริ่มกันวันไหนละครับ!