Play | Proud | Money Literacy for All

Play  |  Proud  |  Money Literacy for All

Money Class ห้องเรียนการเงินของคนไทยทุกวัย เรามุ่งมั่นที่จะให้ความรู้การเงินที่ถูกต้อง ด้วยทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและพอดีในรูปแบบของตัวเอง

เพราะทุกการเรียนรู้ทักษะการเงินเปรียบเสมือนการเล่นเกม ทุกเกมมีเป้าหมายและกติกาของมัน ดังนั้น กติกาในเกมก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกติกาในชีวิตจริง ที่เราในฐานะผู้เล่น ต้องเข้าใจและ ออกแบบวิธีการเล่นในแบบของเรา เพื่อเป้าหมายของเราคือเอาชนะเกมนี้

อีกอย่าง เกมนี้เป็นเกมที่ต้องเล่นกันยาวตลอดทั้งชีวิต ไม่ว่าเราจะอยู่ที่จุดไหนของช่วงชีวิต เราก็สามารถเริ่มต้นควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองได้ และ อนาคตทางการเงินจะเป็นเช่นไร ต้องเริ่มจากวันนี้

ARE YOU READY?
พร้อมรึยัง? กับเกมการเงินที่คุณต้องเจอ


Money Class
ให้ความรู้ ในรูปแบบคอร์สเรียน เกม กิจกรรม แบบทดสอบ และ ให้คำปรึกษาทางการเงิน โดย คุณหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชการเงินระดับประเทศ เจ้าของเพจ Money Coach และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีกมากมาย

ห้องเรียนการเงิน

สำหรับ
องค์กร

เข้าห้องเรียน

ห้องเรียนการเงิน

สำหรับ
องค์กร

เข้าห้องเรียน

ห้องเรียนการเงิน

สำหรับ
โรงเรียน

เข้าห้องเรียน