ยกระดับองค์กร เพิ่มคุณภาพชีวิต ที่ดีกว่าไปกับเรา

ผ่านเครื่องมือ วิธีการ และ บทเรียน ที่หลายแสนคนพิสูจน์แล้วว่า
ช่วยยกระดับสุขภาพการเงินของพนักงานได้จริง

72%

เครียดจาก
มีปัญหาการเงิน

28%

มีปัญหาการเงิน และ
ส่งผลในที่ทำงาน

3 ชม.

ใช้เวลามากถึง 3ชม. เพื่อแก้
ปัญหาการเงินในเวลางาน

77%

ของ Gen Y อยากให้ผู้ว่าจ้าง
ส่งเสริมความรู้การเงิน

72%

เครียดจาก
มีปัญหาการเงิน

28%

มีปัญหาการเงิน และ
ส่งผลในที่ทำงาน

3 ชม.

ใช้เวลามากถึง 3ชม. เพื่อแก้
ปัญหาการเงินในเวลางาน

77%

ของ Gen Y อยากให้ผู้ว่าจ้าง
ส่งเสริมความรู้การเงิน

3 Steps ในการเปลี่ยนพฤติกรรม
การเงินของพนักงานให้ดีขึ้น

[Money Wellness Program] โครงสร้างโปรแกรมการเงินสำหรับองค์กร

Increase Awareness

[Money Wellness Program] Increase Awareness
Leading with
Money Wellness
Money Knowledge via Internal Communication
Money
Health Check

Change Attitude

[Money Wellness Program] Change Attitude
Inspiration
Case / Talk
Money Workshop
(3 hrs)
Money Wellness
Online Course

(7.30 hrs)

Change Behavior

[Money Wellness Program] Change Behavior
Money Literacy Test
Money Challenge
(closed group)
1-1 Advisory
Money Tracking

3 Steps ในการเปลี่ยนพฤติกรรม
การเงินของพนักงานให้ดีขึ้น

[Money Wellness Program] โครงสร้างโปรแกรมการเงินสำหรับองค์กร

Increase Awareness

[Money Wellness Program] Increase Awareness
Leading with
Money Wellness
Money Knowledge via Internal Communication
Money
Health Check

Change Attitude

[Money Wellness Program] Change Attitude
Inspiration
Case / Talk
Money Workshop
(3 hrs)
Money Wellness
Online Course

(7.30 hrs)

Change Behavior

[Money Wellness Program] Change Behavior
Money Literacy Test
Money Challenge
(closed group)
1-1 Advisory
Money Tracking

ยกระดับองค์กร

เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไปกับเรา

ผ่านเครื่องมือ วิธีการ และ บทเรียน ที่หลาย
แสนคนพิสูจน์แล้วว่า
ช่วยยกระดับสุขภาพการเงิน
ของพนักงานได้จริง

72%

เครียดจาก
มีปัญหาการเงิน

28%

มีปัญหาการเงิน และ
ส่งผลในที่ทำงาน

3 ชม.

ใช้เวลามากถึง 3ชม.
เพื่อแก้
ปัญหาการเงิน
ในเวลางาน

77%

ของ Gen Y อยากให้
ผู้ว่าจ้าง
ส่งเสริม
ความรู้การเงิน

3 Steps ในการเปลี่ยนพฤติกรรม
การเงินของพนักงานให้ดีขึ้น

[Money Wellness Program] โครงสร้างโปรแกรมการเงินสำหรับองค์กร
Increase Awareness

Increase Awareness

[Money Wellness Program] Increase Awareness
Leading with
Money Wellness
Money Knowledge via Internal Communication
Money
Health Check
Change Attitude

Change Attitude

[Money Wellness Program] Change Attitude
Inspiration
Case / Talk
Money Workshop
(3 hrs)
Money Wellness
Online Course

(7.30 hrs)
Change Behavior

Change Behavior

[Money Wellness Program] Change Behavior
Money Literacy Test
Money Challenge
(closed group)
1-1 Advisory
Money Tracking

Money Wellness Services
สามารถเลือกบริการที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ

บริการวางแผนการสื่อสารเรื่องเงิน ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ภายในองค์กร เพิ่มความเข้าใจและป้องกันปัญหาทางการเงิน กระตุ้นให้เกิดการออมการลงทุน

เช็คสถานะการเงินของตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยการถามตอบผ่าน Line

เป็นการนำ Technology เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้สถานะการเงินเบื้องต้นของตัวเอง ผ่านคำถามที่ออกแบบมาให้ครอบคลุมปัญหาการเงิน และวัดผลได้

Talk สนุกๆ ผสมผสานกิจกรรม พร้อมข้อมูลการเงินในหลากหลายรูปแบบ

Inspiration Talk ที่จะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจ และได้เรียนรู้ต่อยอดจากการบรรยาย

เวิร์คชอปที่คุณจะได้เรียนรู้การเงินหลากหลายรูปแบบผ่านกิจกรรม

พัฒนาทักษะและข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเงิน ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ร่วมเกิดความสนใจ สนุก พร้อมเรียนรู้ต่อยอด
[Money Wellness Service] Money Workshop

คอร์สเรียนที่แบ่งหัวข้อมาให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกัน

เรียนรู้และพัฒนาสถานะการเงินด้วยความรู้ที่ถูกต้องและรอบด้าน + สอบวัดผล เช็คความรู้การเงินผู้ร่วมเรียน
[Money Wellness Service] Money Wellness Online Course/Test

ปรึกษาและร่วมวางแผนการเงินกับผู้เชี่ยวชาญแบบส่วนตัว

รับคำแนะนำ และ วิธีการแก้หนี้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัพเดทข้อมูลเป็นระยะ เพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้
[Money Wellness Service] 1-1 Advisory

ติดตามพัฒนาการ และวิเคราะห์การเงินเชิงลึกของผู้ใช้งาน ด้วย Technology

เครื่องมือสำหรับติดตามผลสถานะการเงินของตัวเองทุกๆ เดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
[Money Wellness Service] Money Tracking

Package แนะนำที่หลายองค์กรเลือกใช้

PACKAGE 1
Starter Pack

ตรวจสอบสุขภาพการเงิน และกระตุ้นความรู้การเงิน ผ่านการบรรยายที่สนุก พร้อมกิจกรรม และเลือกพนักงานเข้ารับคำปรึกษากับนักวางแผนการเงิน

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

PACKAGE 2
Money Bootcamp

ให้เราร่วมออกแบบการสื่อสารภายใน และ จัดกิจกรรมที่จะเริ่มต้นจากสร้างความเข้าใจเรื่องการเงิน เสริมความรู้การเงินให้ครบด้าน จนไปถึงการลงมือฝึกฝนจนทำได้จริงผ่าน Workshop

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Money Wellness Services
สามารถเลือกบริการที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ

บริการวางแผนการสื่อสารเรื่องเงิน ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ภายในองค์กร เพิ่มความเข้าใจและป้องกันปัญหาทางการเงิน กระตุ้นให้เกิดการออมการลงทุน

เช็คสถานะการเงินของตัวเองได้ง่ายๆ ด้วยการถามตอบผ่าน Line

เป็นการนำ Technology เข้ามาช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้สถานะการเงินเบื้องต้นของตัวเอง ผ่านคำถามที่ออกแบบมาให้ครอบคลุมปัญหาการเงิน และวัดผลได้

Talk สนุกๆ ผสมผสานกิจกรรม พร้อมข้อมูลการเงินในหลากหลายรูปแบบ

Inspiration Talk ที่จะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความสนใจ และได้เรียนรู้ต่อยอดจากการบรรยาย

เวิร์คชอปที่คุณจะได้เรียนรู้การเงินหลากหลายรูปแบบผ่านกิจกรรม

พัฒนาทักษะและข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเงิน ผ่านกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ร่วมเกิดความสนใจ สนุก พร้อมเรียนรู้ต่อยอด
[Money Wellness Service] Money Workshop

คอร์สเรียนที่แบ่งหัวข้อมาให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายการเงินที่แตกต่างกัน

เรียนรู้และพัฒนาสถานะการเงินด้วยความรู้ที่ถูกต้องและรอบด้าน + สอบวัดผล เช็คความรู้การเงินผู้ร่วมเรียน
[Money Wellness Service] Money Wellness Online Course/Test

ปรึกษาและร่วมวางแผนการเงินกับผู้เชี่ยวชาญแบบส่วนตัว

รับคำแนะนำ และ วิธีการแก้หนี้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัพเดทข้อมูลเป็นระยะ เพื่อให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้
[Money Wellness Service] 1-1 Advisory

ติดตามพัฒนาการ และวิเคราะห์การเงินเชิงลึกของผู้ใช้งาน ด้วย Technology

เครื่องมือสำหรับติดตามผลสถานะการเงินของตัวเองทุกๆ เดือน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้
[Money Wellness Service] Money Tracking

Package แนะนำ
ที่หลายองค์กรเลือกใช้

PACKAGE 1
Starter Pack

ตรวจสอบสุขภาพการเงิน และกระตุ้นความรู้การเงิน ผ่านการบรรยายที่สนุก พร้อมกิจกรรม และเลือกพนักงานเข้ารับคำปรึกษากับนักวางแผนการเงิน

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

PACKAGE 2
Money Bootcamp

ให้เราร่วมออกแบบการสื่อสารภายใน และ จัดกิจกรรมที่จะเริ่มต้นจากสร้างความเข้าใจเรื่องการเงิน เสริมความรู้การเงินให้ครบด้าน จนไปถึงการลงมือฝึกฝนจนทำได้จริงผ่าน Workshop

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Team of Experts

Curriculum Design

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

โค้ชการเงิน (Money Coach)
ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
การแก้ปัญหาเรื่องหนี้มามากกว่า 16 ปี

Financial Experts

ศุภกร วิชัยดิษฐ์ (โค้ชต๋อย)

ศุภกร วิชัยดิษฐ์ (โค้ชต๋อย)
นักวางแผนการเงิน
CFP

ณัธสร รัตนอานุภาพ (โค้ชนก)

ณัธสร รัตนอานุภาพ (โค้ชนก)
นักวางแผนการลงทุน
IP License

ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ (โค้ชเอก)

ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ (โค้ชเอก)
นักวางแผนการลงทุน
IP
License

Team of Experts

Curriculum Design

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

จักรพงษ์ เมษพันธุ์
(โค้ชหนุ่ม)

โค้ชการเงิน (Money Coach)
ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน
และการแก้ปัญหาเรื่องหนี้
มามากกว่า 16 ปี

Financial Experts

ศุภกร วิชัยดิษฐ์ (โค้ชต๋อย)

ศุภกร วิชัยดิษฐ์
(โค้ชต๋อย)

นักวางแผนการเงิน
CFP

ณัธสร รัตนอานุภาพ (โค้ชนก)

ณัธสร รัตนอานุภาพ
(โค้ชนก)

นักวางแผนการลงทุน
IP License

ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ (โค้ชเอก)

ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ
(โค้ชเอก)

นักวางแผนการลงทุน
IP
License

Team of Experts

Curriculum Design

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)


โค้ชการเงิน (Money Coach)
ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
การแก้ปัญหาเรื่องหนี้มามากกว่า 16 ปี

Financial Experts

ศุภกร วิชัยดิษฐ์ (โค้ชต๋อย)

ศุภกร วิชัยดิษฐ์ (โค้ชต๋อย)

 
นักวางแผนการเงิน
CFP
 

Financial Experts

ณัธสร รัตนอานุภาพ (โค้ชนก)

ณัธสร รัตนอานุภาพ (โค้ชนก)

 
นักวางแผนการลงทุน
IP License
 

Financial Experts

ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ (โค้ชเอก)

ศักดิ์ดา ฉลาดปรุ (โค้ชเอก)

 
นักวางแผนการลงทุน
IP
License
 

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

บริษัทที่ไว้วางใจเรา

ภาพบรรยากาศการเรียน

[Money Wellness Program] seminar 1
[Money Wellness Program] seminar 3

บรรยากาศงานสัมมนา

[Money Wellness Program] Money Coach Live

Money Coach Live

[Money Wellness Program] Money Workshop

บรรยากาศงานเวิร์คชอปบอร์ดเกมการเงิน

[Money Wellness Program] Online Course

คอร์สออนไลน์ “Money Wellness The Series”

[Money Wellness Program] 1-1 Advisory

1-1 Advisory 

บทความแนะนำสำหรับองค์กร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ลงทะเบียนตอนนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20%
  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? สนใจประเด็นการเงินเรื่องไหนเป็นพิเศษอยู่แล้วหรือไม่? รายละเอียดที่ครบครันจะทำให้ท่านได้รับการติดต่อกลับไวขึ้น

  ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูล กับมันนี่คลาส
  ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูล กับบริษัทในเครือของมันนี่คลาส

  หากในอนาคตคุณมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับข้อมูลจาก Money Class สามารถทำได้โดยติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมล (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้า Privacy Policy)

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  เกี่ยวกับหลักสูตร

  ลงทะเบียนตอนนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20%
   อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? สนใจประเด็นการเงินเรื่องไหนเป็นพิเศษอยู่แล้วหรือไม่? รายละเอียดที่ครบครันจะทำให้ท่านได้รับการติดต่อกลับไวขึ้น

   ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูล กับมันนี่คลาส
   ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูล กับบริษัทในเครือของมันนี่คลาส

   หากในอนาคตคุณมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับข้อมูลจาก Money Class สามารถทำได้โดยติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมล (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้า Privacy Policy)