สร้างพื้นฐานความรู้การเงินที่ดี
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยคอร์สออนไลน์

สร้างพื้นฐานความรู้การเงินที่ดี
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์

บริการ

Money Online Course

เรียนรู้ทุกทักษะการเงินสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน

ทำไมต้องให้ความรู้การเงินพนักงาน ?

1 ในปัญหาที่ทำให้ Performance ของพนักงานลดลงคือ “ปัญหาทางด้านการเงิน” ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ หรือบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะกลับมามีปัญหาซ้ำ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการบริหารจัดการเงินที่ถูกวิธี

ดังนั้นการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน (Sustainability) ต้องเริ่มจากการให้ความรู้การเงินที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อให้เขาสามารถดูแลจัดการเงินเดือนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการสร้าง Employee Engagement ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

12

องค์กรที่ใช้บริการคอร์สออนไลน์ของเรา

500+

พนักงานที่ได้รับความรู้ผ่านคอร์สออนไลน์
องค์กรที่ไว้วางใจเรา

ทำไมต้องเลือกคอร์สออนไลน์ของ Money Class

เราคือผู้นำเรื่อง Financial Well-being Solution ออกแบบคอร์สโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

ทำไมต้องเลือกคอร์สออนไลน์ของ
Money Class

เราคือผู้นำเรื่อง Financial Well-being Solution ออกแบบคอร์สโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

ทักษะสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ เพื่อสร้างสุขภาพการเงินที่ดี

Skills for Financial Well-being

ประกอบด้วยความรู้การเงิน 6 ด้าน ที่ครอบคลุมการใช้ชีวิต เพื่อสร้างพื้นฐานการเงินที่ดีให้กับพนักงาน และต่อยอดจนเกิดเป็นสุขภาพการเงินที่ดียิ่งขึ้น
บริหารเงินเดือนให้เป็นบวก จัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินเก็บ
รู้ลึกเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลือกนโยบายที่เหมาะกับตนเองได้
ลดค่าใช้จ่ายทางภาษีอย่างถูกต้อง เพิ่มเงินออม รู้จักใช้ค่าลดหย่อนให้เกิดประโยชน์
ใช้สวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจวิธีการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
รู้สัญญาณอันตรายสำหรับคนเป็นหนี้ รู้แนวทางการแก้หนี้ที่ถูกต้อง
เข้าใจวิธีวางแผนเพื่อการเกษียณ ปลูกฝังการออมเงิน เริ่มวันนี้สบายกว่า

ทักษะสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ เพื่อสร้างสุขภาพการเงินที่ดี

Skills for Financial Well-being

ประกอบด้วยความรู้การเงิน 6 ด้าน ที่ครอบคลุมการใช้ชีวิต เพื่อสร้างพื้นฐานการเงินที่ดีให้กับพนักงาน และต่อยอดจนเกิดเป็นสุขภาพการเงินที่ดียิ่งขึ้น
บริหารการเงิน
บริหารเงินเดือนให้เป็นบวก จัดสรรค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินเก็บ
การลงทุน
รู้ลึกเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลือกนโยบายที่เหมาะกับตนเองได้
จัดการภาษี
ลดค่าใช้จ่ายทางภาษีอย่างถูกต้อง เพิ่มเงินออม รู้จักใช้ค่าลดหย่อนให้เกิดประโยชน์
จัดการความเสี่ยง
ใช้สวัสดิการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจวิธีการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
จัดการภาระ
รู้สัญญาณอันตรายสำหรับคนเป็นหนี้ รู้แนวทางการแก้หนี้ที่ถูกต้อง
การเกษียณ
เข้าใจวิธีวางแผนเพื่อการเกษียณ ปลูกฝังการออมเงิน เริ่มวันนี้สบายกว่า

รูปแบบการเรียนที่คุณเลือกได้

Fin@Work Program

โปรแกรมปูพื้นฐานทักษะการเงินในบริบทของสวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนจำเป็นต้องรู้

Single Course

คอร์สออนไลน์ความรู้การเงินที่คุณเลือกได้ตามความต้องการขององค์กร แบบรายหัวข้อ

Fin@Work Program

โปรแกรมปูพื้นฐานทักษะการเงินในบริบทของสวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนจำเป็นต้องรู้

Single Course

คอร์สออนไลน์ความรู้การเงินที่คุณเลือกได้ตามความต้องการขององค์กร แบบรายหัวข้อ

สร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดบน Platform ที่ไม่เหมือนใคร

ด้วยแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อให้การเรียนคอร์สออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านบทเรียน และการลงมือทำจริง
Active Learning
เรียนได้ตามความสะดวกของแต่ละคน กลับมาดูซ้ำได้ตามต้องการ พร้อมทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เพื่อย้ำให้มั่นใจว่าผู้เรียนเข้าใจในบทเรียน
Learn & Practice
ได้เรียนพร้อมกับลงมือทำทันที เพื่อฝึกคิดและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้จริงได้ ทั้งการฝึกลงตารางรายรับรายจ่าย หรือฝึกคำนวณเงินทุนเกษียณผ่าน Spreadsheet บนแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปโปรแกรมอื่น
Certificate
เมื่อเรียนจบครบทั้งคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองความรู้จากผู้สอน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือแชร์ไปที่ facebook LinkedIn และ Twitter ได้ทันที
Learning Analytics
สามารถติดตามพฤติกรรมการเรียน เช่น ชอบเรียนบทไหน, ติดขัดเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้สอนช่วยพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

สร้างพื้นฐานความรู้การเงินที่ดี ให้องค์กรของคุณ!

ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

มีวิธีกระตุ้นผู้เรียนอย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวังไว้
ทีมงานมีการส่งแจ้งเตือนผ่านอีเมลหาผู้เรียนทุกเดือน เพื่อกระตุ้นให้กลับเข้าไปเรียนให้ครบตามจำนวนชั่วโมง รวมถึงส่ง Completion Rate แบบแยกรายแผนกให้กับ HR สำหรับใช้สื่อสารในองค์กร เป็นการกระตุ้นอีกช่องทางหนึ่ง
Money Online Course มีการวัดผลอย่างไร
 • Fin@Work Program: วัดผลด้วยพัฒนาการความรู้การเงินผ่านแบบทดสอบก่อน-หลัง ที่ปรับคำถามตามสวัสดิการขององค์กร และ Completion Rate ของผู้เรียน
 • Single Course: วัดผลด้วย Completion Rate ของผู้เรียน โดยแต่ละคอร์สเรียน จะมีแบบฝึกหัดเพื่อวัดความรู้ในหัวข้อนั้น ๆ
หมายเหตุ: ทุกแบบมี Dashboard ให้องค์กร เพื่อใช้สำหรับดูข้อมูลและติดตามผลแบบ Realtime
หากซื้อ Account เกินจำนวน สามารถเก็บไว้ใช้ทีหลังได้หรือไม่
สามารถเก็บไว้ใช้ทีหลังได้
 • โดยเมื่อซื้อ Account องค์กรของท่านจะได้รับ Quota ตามจำนวนที่ได้ซื้อไว้ และแต่ละ Quota จะมีอายุ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่องค์กรเริ่มใช้บริการ
 • ทีมงานจะทำการเพิ่มอีเมลเข้าระบบให้เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ enroll คอร์สเรียนให้ตามรายชื่อที่ HR ส่งมาให้ในแต่ละเดือน จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ได้ซื้อไว้ หรือจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน
คอร์สเรียนมีอายุเท่าไร
คอร์สเรียนมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เพิ่มอีเมลนั้นขึ้นระบบเพื่อ enroll คอร์ส
หากพนักงานลาออกไปแล้ว สามารถขอเปลี่ยนผู้เข้าเรียนได้หรือไม่
ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก Account ของผู้เรียนจะยึดตามอีเมลที่ใช้สมัครในครั้งแรก และไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้พนักงานท่านอื่นได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพร 0891446642 หรือ
Email: team@moneyclass.co

ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ปรึกษาฟรี!

  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น พัฒนาหลักสูตรการเงินที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ หรือปัญหาการเงินของพนักงานในองค์กรที่อยากแก้ไข ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th

   

  บริการอื่นๆ ของเรา

  MONEY HEALTH CHECK

  บริการตรวจสุขภาพการเงินให้พนักงานแบบยกองค์กร มาพร้อม Data Dashboard สำหรับติดตามผล และ Report วิเคราะห์ภาพรวม

  MONEY TALK

  ไม่ใช่แค่การบรรยาย แต่เราตั้งต้นออกแบบเนื้อหา และกิจกรรมตามเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาความรู้การเงินให้ตอบโจทย์การทำงาน และบริบทขององค์กร

  MONEY WORKSHOP

  ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปที่มาพร้อมความสนุก และใกล้ชิดกับผู้สอน

  EMPLOYEE COUNSELING

  รักษาพนักงานเฉพาะจุด กับที่ปรึกษาการเงินเฉพาะทาง ด้วยบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบออนไลน์