เตรียมความพร้อม เติมความรู้
ด้วยการบรรยายจากวิทยากรมืออาชีพ

บริการ

Money Talk

ไม่ใช่แค่การบรรยาย แต่เราตั้งต้นออกแบบเนื้อหา และกิจกรรมตามเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาความรู้การเงินให้ตอบโจทย์การทำงาน และบริบทขององค์กร
บริการ

Money Talk

บริการบรรยายความรู้การเงินให้กับพนักงานในองค์กร จากวิทยากรมืออาชีพ ที่คุณสามารถเลือกได้ มีทั้งรูปแบบ Online และ On-site

ทำไมต้องให้ความรู้การเงินพนักงาน ?

1 ในปัญหาที่ทำให้ Performance ของพนักงานลดลงคือ “ปัญหาทางด้านการเงิน” ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ หรือบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะกลับมามีปัญหาซ้ำ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการบริหารจัดการเงินที่ถูกวิธี

ดังนั้นการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน (Sustainability) ต้องเริ่มจากการให้ความรู้การเงินที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อให้เขาสามารถดูแลจัดการเงินเดือนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการสร้าง Employee Engagement ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

20

องค์กรที่ใช้บริการบรรยายความรู้การเงิน

84%

ของผู้ฟังบอกว่าพึงพอใจมากในการบรรยาย

6057

พนักงานที่ได้รับความรู้ผ่านการบรรยาย
องค์กรที่ไว้วางใจเรา

ทำไมต้องบรรยายของ Money Class

เริ่มต้นให้ความรู้การเงินกับพนักงานในองค์กร

ในรูปแบบของการบรรยาย

วิทยากรมืออาชีพของเรา

8 หัวข้อ ความรู้การเงินที่คุณสามารถเลือกได้

บริหารการเงิน

Money Management

ปลูกฝั่งแนวคิดที่ถูกต้องเรื่องบริหารเงิน พร้อมสอดแทรกเทคนิคบริหารเงินเดือน รวมถึงวิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานเรื่องการเงินส่วนบุคคล ฉบับมนุษย์เงินเดือน
เวลาที่คุณเลือกได้:
1 ชม.
1.5 ชม.
3 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

หารายได้เสริม

Alternative Income

รายได้เหมือนท่อน้ำที่ไว้เลี้ยงชีวิต จะดีมั้ย หากพนักงานมีท่อน้ำไว้เลี้ยงชีวิตหลายทางนอกจากงานประจำที่ทำอยู่ เรียนรู้วิธีสร้างรายได้เสริม พร้อมวิธีการเริ่มต้นสร้างอาชีพใหม่
เวลาที่คุณเลือกได้:
1.5 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

จัดการภาระหนี้สิน

Debt Management

เข้าใจวิธีใช้สินเชื่อให้เกิดประโยชน์ รู้ถึงสัญญาณอันตรายสำหรับคนเป็นหนี้ รู้แนวทางการแก้หนี้ที่ถูกต้อง ปลูกฝังเรื่องหนี้ให้กับพนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
เวลาที่คุณเลือกได้:
30 นาที
1 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

เข้าใจการลงทุน

Investment Knowledge

ในยุคที่เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ดอกเบี้ยเงินฝากลดลงไปเรื่อยๆ มาเรียนรู้ ตัวเลือกการลงทุนแต่ละประเภท พร้อมวิธีการหาข้อมูล และวิธีการลงทุนที่ถูกต้อง
เวลาที่คุณเลือกได้:
30 นาที
1 ชม.
2.5 ชม.
3 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

วางแผนเกษียณ

Retirement Planning

เข้าใจวิธีการวางแผนเพื่อการเกษียณ รู้ลึกเครื่องมือเพื่อการเกษียณให้ใช้งานได้อย่างถูกหลัก ปลูกฝังเรื่องการออมเงิน เริ่มต้นวันนี้สบายกว่า
เวลาที่คุณเลือกได้:
1.5 ชม.
3 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

รอบรู้สวัสดิการ

Welfare Management

สวัสดิการเปรียบเสมือน “ชุดเกราะพิเศษ” ที่สร้างความปลอดภัยด้านการเงินให้กับพนักงาน เมื่อพนักงานรู้ “สวัสดิการ” องค์กรได้ พนักงานสุข
เวลาที่คุณเลือกได้:
30 นาที
1 ชม.
1.5 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

จัดการภาษี

Tax Management

ลดค่าใช้จ่ายทางภาษีอย่างถูกต้อง เพิ่มเงินออม รู้จักใช้ค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
เวลาที่คุณเลือกได้:
1 ชม.
1.5 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:

จัดการความเสี่ยง

Risk Management

เข้าใจวิธีการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงรู้หลักการเสริมภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
เวลาที่คุณเลือกได้:
1 ชม.
วิทยากรที่เราแนะนำ:
หรือ

จัดสรรหัวข้อความรู้การเงินให้ตอบโจทย์ในการบรรยายเดียว

หลักสูตรแนะนำสำหรับองค์กรที่ยังไม่เคยเริ่มกิจกรรม Financial Well-being

SET A : Money Orientation

ปูพื้นฐานการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน

3 หัวข้อ
เวลาบรรยาย: 3 ชั่วโมง

SET B : Money Standard

เสริมความรู้การเงินที่จำเป็นต่อชีวิตในวัยทำงาน

3 หัวข้อ
เวลาบรรยาย: 3 ชั่วโมง

SET C : Money Retirement

เตรียมแผนเกษียณให้ไว เข้าสู่สนามเกษียณให้ Win

3 หัวข้อ
เวลาบรรยาย: 3 ชั่วโมง

CUSTOMIZE

ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรคุณ

SET A : Money Orientation

พนักงานใหม่ เข้าใจ เท่าทันพื้นฐานการเงินสำคัญ

3 หัวข้อ
เวลาบรรยาย: 3 ชั่วโมง

SET B : Money Standard

ปูพื้นฐานชีวิต สร้างพนักงานสุขภาพการเงินดี

3 หัวข้อ
เวลาบรรยาย: 3 ชั่วโมง

SET C : Money Retirement

เตรียมแผนเกษียณให้ไว เข้าสู่สนามเกษียณให้ Win

3 หัวข้อ
เวลาบรรยาย: 3 ชั่วโมง

CUSTOMIZE

ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรคุณ

เปรียบเทียบความแตกต่าง

บริการบรรยายความรู้การเงินสำหรับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร
เลือกหัวข้อการเงินที่ต้องการได้
Customize เนื้อหาได้ตามความต้องการขององค์กร
 • ปรับเนื้อหาตามสวัสดิการจริงที่องค์กรมีให้ผู้เรียน
 • สามารถเลือกสัดส่วนของเนื้อหาที่ต้องการได้
 • สามารถออกแบบเนื้อหาให้มีหลายหัวข้อ รวมอยู่ใน 1 บรรยาย
มีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างเรียน
 • มีโจทย์ Challenge ระหว่างบรรยาย เพื่อเช็คความเข้าใจของผู้เรียน
 • มีกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมสนุก เพื่อกระตุ้น Engagement
เอกสารประกอบการเรียน (eBook)
 • เนื้อหาย่อยง่าย ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
 • มี Infographic ประกอบ เพื่อช่วยเเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียน
Report สรุปผล
สรุปจำนวนผู้เข้าฟังบรรยาย
คะแนนความพึงพอใจ พร้อมความคิดเห็นของผู้เรียน (พนักงาน)
แบบสำรวจความต้องการของผู้เรียน (พนักงาน)
Team Support
สื่อโปสเตอร์ และทีมงานช่วยสนับสนุนการสื่อสารกับพนักงาน
ประสานงานกับวิทยากร
ให้คำปรึกษา และคอยช่วยเหลือในการจัดเตรียมงาน
แอดมินดูแล และควบคุมงานบรรยายตลอดทั้งงาน
บริการจากสถาบันทั่วไป
บริการจาก Money Class

เปรียบเทียบความแตกต่าง

บริการบรรยายความรู้การเงินสำหรับองค์กร

เนื้อหาหลักสูตร

เลือกหัวข้อการเงินที่ต้องการได้

Customize เนื้อหาได้ตามความต้องการ
ขององค์กร
 • ปรับเนื้อหาตามสวัสดิการจริงที่
  องค์กรมีให้ผู้เรียน
 • สามารถเลือกสัดส่วนของเนื้อหาที่ต้องการได้
 • สามารถออกแบบเนื้อหาให้มีหลายหัวข้อ
  รวมอยู่ใน 1 บรรยาย
มีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างเรียน
 • มีโจทย์ Challenge ระหว่างบรรยาย เพื่อเช็คความเข้าใจของผู้เรียน
 • มีกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมสนุก เพื่อกระตุ้น Engagement
เอกสารประกอบการเรียน (eBook)
 • เนื้อหาย่อยง่าย ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
 • มี Infographic ประกอบ เพื่อช่วยเเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียน

Report สรุปผล

สรุปจำนวนผู้เข้าฟังบรรยาย
คะแนนความพึงพอใจ พร้อมความคิดเห็น
ของผู้เรียน (พนักงาน)
แบบสำรวจความต้องการของผู้เรียน (พนักงาน)

Team Support

สื่อโปสเตอร์ และทีมงานช่วยสนับสนุนการสื่อสารกับพนักงาน
ประสานงานกับวิทยากร
ให้คำปรึกษา และคอยช่วยเหลือในการจัดเตรียมงาน
แอดมินดูแล และควบคุมงานบรรยายตลอดทั้งงาน

เนื้อหาหลักสูตร

เลือกหัวข้อการเงินที่ต้องการได้

Customize เนื้อหาได้ตามความต้องการ
ขององค์กร
 • ปรับเนื้อหาตามสวัสดิการจริงที่
  องค์กรมีให้ผู้เรียน
 • สามารถเลือกสัดส่วนของเนื้อหาที่ต้องการได้
 • สามารถออกแบบเนื้อหาให้มีหลายหัวข้อ
  รวมอยู่ใน 1 บรรยาย

มีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างเรียน
 • มีโจทย์ Challenge ระหว่างบรรยาย เพื่อเช็คความเข้าใจของผู้เรียน
 • มีกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมสนุก เพื่อกระตุ้น Engagement

เอกสารประกอบการเรียน (eBook)
 • เนื้อหาย่อยง่าย ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
 • มี Infographic ประกอบ เพื่อช่วยเเพิ่มความเข้าใจให้ผู้เรียน

Report สรุปผล

สรุปจำนวนผู้เข้าฟังบรรยาย

คะแนนความพึงพอใจ พร้อมความคิดเห็น
ของผู้เรียน (พนักงาน)

แบบสำรวจความต้องการของผู้เรียน (พนักงาน)

Team Support

สื่อโปสเตอร์ และทีมงานช่วยสนับสนุนการสื่อสารกับพนักงาน

ประสานงานกับวิทยากร

ให้คำปรึกษา และคอยช่วยเหลือในการจัดเตรียมงาน

แอดมินดูแล และควบคุมงานบรรยายตลอดทั้งงาน

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

เตรียมความพร้อม เติมความรู้ เรื่องการเงิน ให้องค์กรคุณ !

ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

ตัววัดผลของการจัดบรรยายนี้คืออะไร
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Participation)
 • อัตราการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Engagement)
 • ความพึงพอใจของพนักงานต่อการจัดกิจกรรม (Net Promoter Score: NPS)
 • ตัววัดผลอื่นๆ ตามโจทย์ขององค์กร
การออกแบบหลักสูตรใหม่เฉพาะองค์กร ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการทำหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร โดยการออกแบบหลักสูตรใหม่จะเน้นการออกแบบเนื้อหาให้ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและย่อยความรู้การเงินให้ง่ายที่สุดแก่ผู้เข้าฝึกอบรม ดังนั้นข้อมูลเชิงลึกต่างๆ จะขอจาก HR รวมถึงใช้ผลการตรวจสุขภาพการเงินร่วมด้วย
จำนวนผู้เข้าอบรมที่รองรับได้สูงสุดคือเท่าไร
 • กรณี Online: รองรับผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 1,000 คน แต่สามารถเพิ่มจำนวนได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณี On-site: ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ขึ้นอยู่กับความจุของสถานที่ที่ลูกค้าใช้ในการจัดบรรยาย
สามารถดูย้อนหลังได้ไหม
สามารถดูย้อนหลังได้ 90 วัน (ประมาณ 3 เดือน) โดยทีมงานจะจัดส่งลิงก์ในการชมย้อนหลังให้กับ HR ภายใน 7 วัน หลังจากจบการบรรยาย (เริ่มนับวันแรกหลังทีมงานส่งลิงก์ให้)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพร 0891446642 หรือ
Email: team@moneyclass.co

ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ปรึกษาฟรี!

  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น พัฒนาหลักสูตรการเงินที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ หรือปัญหาการเงินของพนักงานในองค์กรที่อยากแก้ไข ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th

   

  บริการอื่นๆ ของเรา

  MONEY HEALTH CHECK

  บริการตรวจสุขภาพการเงินให้พนักงานแบบยกองค์กร มาพร้อม Data Dashboard สำหรับติดตามผล และ Report วิเคราะห์ภาพรวม

  MONEY ONLINE COURSE

  เรียนรู้ทุกทักษะการเงินสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน

  MONEY WORKSHOP

  ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปที่มาพร้อมความสนุก และใกล้ชิดกับผู้สอน

  EMPLOYEE COUNSELING

  รักษาพนักงานเฉพาะจุด กับที่ปรึกษาการเงินเฉพาะทาง ด้วยบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบออนไลน์