เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง
ด้วยกิจกรรมเวิร์กชอปทางการเงิน

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง
ด้วยกิจกรรม
เวิร์กชอปทางการเงิน

บริการ

Money Workshop

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปที่มาพร้อมความสนุก และใกล้ชิดกับผู้สอน
บริการ

Money Workshop

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำจริง ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปที่มาพร้อมความสนุก และใกล้ชิดกับผู้สอน

ทำไมต้องให้ความรู้การเงินพนักงาน ?

1 ในปัญหาที่ทำให้ Performance ของพนักงานลดลงคือ “ปัญหาทางด้านการเงิน” ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ หรือบางกลุ่มมีแนวโน้มที่จะกลับมามีปัญหาซ้ำ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการบริหารจัดการเงินที่ถูกวิธี

ดังนั้นการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืน (Sustainability) ต้องเริ่มจากการให้ความรู้การเงินที่ถูกต้องแก่พนักงาน เพื่อให้เขาสามารถดูแลจัดการเงินเดือนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการสร้าง Employee Engagement ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

3

องค์กรที่ใช้บริการ
เวิร์กชอปความรู้การเงิน

84%

ของพนักงานบอกว่าพึงพอใจมากสำหรับเวิร์กชอป

230

พนักงานที่ได้ความรู้จากกิจกรรมเวิร์กชอป
องค์กรที่ไว้วางใจเรา

ทำไมต้องเวิร์กชอปของ Money Class

สร้างการเรียนรู้ที่ดีที่สุดผ่านการลงมือทำ

ด้วยเวิร์กชอปที่ใช่สำหรับองค์กรของคุณ

Define

กำหนดโจทย์ และ
เป้าหมายขององค์กร

Design

ออกแบบกิจกรรม และเนื้อหาที่ตอบโจทย์

Develop

พัฒนาทักษะให้พนักงานด้วยการพาลงมือทำ

Decode

ทบทวนสิ่งที่ได้เรียน เพื่อตกผลึกความรู้

Deliver

นำแผนที่ทำ ไปปฏิบัติต่อได้ในชีวิตจริง

2 รูปแบบเวิร์กชอปที่คุณเลือกได้

พร้อมตัวอย่างกิจกรรมที่องค์กรอื่นเคยใช้บริการ

Workshop

MONEY-TO-GAME

เปิด Mindset เรื่องการเงินที่ดี ด้วยกิจกรรมบอร์ดเกมที่มาพร้อมความสนุก

Money Management+

รับมือกับเงินได้ บริหารเงินให้เป็นบวก

On-site
เวลากิจกรรม: 3 ชั่วโมง

Investment Foundation

ก้าวแรกสู่การสร้างทักษะการลงทุน

On-site
เวลากิจกรรม: 3 ชั่วโมง

Journey with Money

สร้างทักษะการดูแลเงิน ในทุกเส้นทางชีวิต

On-site
เวลากิจกรรม: 3 ชั่วโมง

CUSTOMIZE

ออกแบบกิจกรรมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรคุณ

Money Management+

รับมือกับเงินได้ บริหารเงินให้เป็นบวก

On-site
เวลากิจกรรม: 3 ชั่วโมง

Investment Foundation

ก้าวแรกสู่การสร้างทักษะการลงทุน

On-site
เวลากิจกรรม: 3 ชั่วโมง

Journey with Money

สร้างทักษะการดูแลเงิน ในทุกเส้นทางชีวิต

On-site
เวลากิจกรรม: 3 ชั่วโมง

CUSTOMIZE

ออกแบบกิจกรรมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรคุณ

Workshop

MONEY-TO-GOAL

ให้ความรู้ผ่านการลงมือทำจริง เพื่อให้มีผลงานตามเป้าหมายหลังจบกิจกรรม

Money Goal Setting

ตั้งเป้าหมาย พร้อมทำแผนการเงินส่วนบุคคล

Online / On-site
เวลา: 3 ชั่วโมง

1-Day Investment Portfolio

เลือก วิเคราะห์ ซื้อ หุ้น/กองทุน มีพอร์ทใน 1 วัน

Online / On-site
เวลา: 3 ชั่วโมง

Wealthy Retirement

มีแผนเกษียณเร็ว เกษียณรวยแบบ Step by Step

Online / On-site
เวลา: 3 ชั่วโมง

CUSTOMIZE

ออกแบบกิจกรรมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรคุณ

Money Goal Setting

ตั้งเป้าหมาย พร้อมทำแผนการเงินส่วนบุคคล

Online / On-site
เวลา: 3 ชั่วโมง

1-Day Investment Portfolio

เลือก วิเคราะห์ ซื้อ หุ้น/กองทุน มีพอร์ทใน 1 วัน

Online / On-site
เวลา: 3 ชั่วโมง

Wealthy Retirement

มีแผนเกษียณเร็ว เกษียณรวยแบบ Step by Step

Online / On-site
เวลา: 3 ชั่วโมง

CUSTOMIZE

ออกแบบกิจกรรมหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรคุณ

ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย

Pocket Book

คู่มือการเล่น ที่มาคู่กับเนื้อหาความรู้การเงินที่สอดแทรกอยู่ในเกม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และตกผลึกไปพร้อมกับการลงมือทำ

Excel Sheet

ลงมือวิเคราะห์ และวางแผนการเงินไปพร้อมกับวิทยากรด้วย Excel Sheet หลากหลายแบบที่นำไปใช้ต่อได้จริง

Website and
Simulation Program

พาหาข้อมูลจริงบนเว็บไซต์ และให้ฝึกฝนผ่านโปรแกรมเสมือน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เหมือนได้ลงสนามจริง

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ตัวอย่างองค์กรที่ใช้บริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…
Money Health Check
Talk
Online Course
Workshop

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…
Money Health Check
Talk

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…
Talk
Online Course

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…
Talk

ภาพบรรยากาศการบรรยาย

พัฒนาทักษะการเงินผ่านการลงมือทำจริง ให้องค์กรคุณ !

ติดต่อเรา

คำถามที่พบบ่อย

สามารถจัดได้ทั้งแบบ Online และ On-site ไหม
 • Money-To-Game: สามารถจัดได้เฉพาะแบบ On-site เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ต้องการการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การจัดกิจกรรมแบบ On-site จึงเกิดประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมที่ดีกว่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • Money-To-Goal: สามารถจัดได้ทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งแบบ Online และ On-site
ระดับของกลุ่มผู้เรียนมีผลต่อการเลือกเวิร์กชอปหรือไม่
ไม่มีผล เนื่องจากเราออกแบบหลักสูตรเฉพาะองค์กร ทั้งวิธีการนำเสนอและการย่อยเนื้อหา ซึ่งจะทำออกมาใหม่เพื่อให้เข้ากับระดับของกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรได้ให้โจทย์ไว้
จำนวนผู้เรียนที่รองรับได้สูงสุดคือเท่าไร
 • กรณี Online: รองรับผู้เรียนได้สูงสุดไม่เกิน 100 คน ต่อ 1 รอบ การเวิร์กชอป
 • กรณี On-site: รองรับผู้เรียนได้สูงสุดไม่เกิน 60 คน ต่อ 1 รอบ การเวิร์กชอป
สามารถดูรายละเอียดของเนื้อหาเวิร์กชอปได้จากไหน
กรอกฟอร์มด้านล่าง เพื่อขอรายละเอียดเนื้อหาเพิ่มเติม หรือโทร 092-941-6263 (คุณเพิร์ล)
รูปแบบการจัดกิจกรรมทั้ง Online และ On-site ต่างกันอย่างไร
กรณี Online:
 • รองรับจำนวนคนได้มากกว่า (แต่ทุกคนต้องมีคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง เนื่องจากต้องทำกิจกรรมแบบรายบุคคล)
 • ไม่ต้องจัดเตรียมสถานที่ เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ เช่น ZOOM, Google Sheet และอื่นๆ
กรณี On-site:
 • สามารถรองรับคนได้น้อย และทางองค์กรต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
 • แต่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียน (Engagement) ที่ดีกว่ารูปแบบ Online
หมายเหตุ: สำหรับ Money-To-Goal ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ Online หรือ On-site ผู้เรียนแต่ละคนต้องมีคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง เนื่องจากต้องลงมือทำแผนของตัวเองไปพร้อมกันระหว่างการเรียน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพร 0891446642 หรือ Email: team@moneyclass.co

ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ปรึกษาฟรี!

  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น พัฒนาหลักสูตรการเงินที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ หรือปัญหาการเงินของพนักงานในองค์กรที่อยากแก้ไข ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th

   

  บริการอื่นๆ ของเรา

  MONEY HEALTH CHECK

  บริการตรวจสุขภาพการเงินให้พนักงานแบบยกองค์กร มาพร้อม Data Dashboard สำหรับติดตามผล และ Report วิเคราะห์ภาพรวม

  MONEY TALK

  ไม่ใช่แค่การบรรยาย แต่เราตั้งต้นออกแบบเนื้อหา และกิจกรรมตามเป้าหมายขององค์กร ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อพัฒนาความรู้การเงินให้ตอบโจทย์การทำงาน และบริบทขององค์กร

  MONEY ONLINE COURSE

  เรียนรู้ทุกทักษะการเงินสำคัญที่คนวัยทำงานต้องรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน

  EMPLOYEE COUNSELING

  รักษาพนักงานเฉพาะจุด กับที่ปรึกษาการเงินเฉพาะทาง ด้วยบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินแบบตัวต่อตัว ในรูปแบบออนไลน์