เรียนกับ Money Class ดีอย่างไร?

[why online course] Active Learning

ACTIVE LEARNING

เรียนได้ตามความสะดวกของแต่ละคน ดูซ้ำได้ตามต้องการ พร้อมทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ หรือมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามให้ผู้สอนมาช่วยตอบได้บนแพลตฟอร์ม

[why online course] Learn & Practice

LEARN & PRACTICE

ได้เรียนพร้อมกับลงมือทำทันที เพื่อฝึกคิด วางแผน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการเงินของตัวเองได้จริง

[why online course] Certificate

CERTIFICATE

เมื่อเรียนจบครบทั้งคอร์ส ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ หรือแชร์ไปที่ Facebook LinkedIn และ Twitter ได้ทันที

คอร์สออนไลน์ของเรา