คู่มือการใช้ Excel Form

โหลด “ตารางวางแผนการเงิน” แล้วมาเริ่มไปพร้อมกัน
[รู้การเงินตัวเอง 1/4] Checklist ตรวจสอบสุขภาพการเงิน

A title

Image Box text

Checklist ตรวจสอบ
สุขภาพการเงิน

เริ่มต้นทำความรู้จักการเงินตัวเองด้วย checklist 12 ข้อ เพื่อดูว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินของเราเข้าเกณฑ์ “ดี” มากน้อยแค่ไหน
ดูไฟล์เรียน
[รู้การเงินตัวเอง 2/4] ตรวจสอบกระแสเงินสด

A title

Image Box text

ตรวจสอบ
กระแสเงินสด

เรียนรู้การบริหารกระแสเงินสด มาลองดูกันว่าเงินหมุนเวียนต่อเดือนของเราออกมาเป็นยังไง
ดูไฟล์เรียน
[รู้การเงินตัวเอง 3/4] ตรวจสอบฐานะการเงิน

A title

Image Box text

ตรวจสอบ
ฐานะการเงิน

ทำความเข้าใจฐานะการเงินของตัวเอง พร้อมการวิเคราะห์สถานะการเงินโดยรวมเพื่อให้เห็นถึงสุขภาพการเงินแบบครบทุกมุม
ดูไฟล์เรียน
[รู้การเงินตัวเอง 4/4] การวางงบล่วงหน้า

A title

Image Box text

การวาง
งบล่วงหน้า

นอกจากการรู้ข้อมูลการเงินในอดีตของตัวเองแล้ว การวางแผนการเงินล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งในการแก้หนี้ และ สร้างความมั่งคั่ง
ดูไฟล์เรียน