จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

โค้ชการเงินระดับประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 16 ปี

การทำงาน

  • โค้ชการเงิน (Money Coach) มีผู้ติดตามเพจมากกว่า 700,000 คน
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะมันนีโค้ช และ ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
  • นักธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ดำเนินรายการพอตแคสต์ The Money Case by The Money Coach
  • นักเขียนและนักแปลหนังสือด้านการเงินและการลงทุน
  • อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน และพัฒนาหลักสูตรคนไทยฉลาดการเงิน หลักสูตรการเงินพื้นฐานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
  • ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการแก้ปัญหาเรื่องหนี้มามากกว่า 16 ปี

การศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สออนไลน์