Need vs Want พื้นฐานการเงินสำคัญ ที่ควรสอนลูก

เราทุกคนล้วนมีทั้งสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่อยากได้ ไม่ใช่แค่กับผู้ใหญ่ แต่เด็กเองก็เป็น หลายครั้งเราจะเห็นลูก อดข้าว เพื่อเอาเงินไปซื้อของเล่นหลังเลิกเรียน ซึ่งการซื้อของเล่น (สิ่งที่อยากได้) ไม่ได้ผิด แต่การอดข้าว (สิ่งจำเป็น) ต่างหากที่ไม่ควร

ดังนั้น สิ่งที่เราสามารถสอนและปลูกฝังให้ลูกเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานการใช้จ่ายได้ ก็คือ การแยกแยะให้ออก ระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้ ก่อนอื่นฮูกจะพาไปทำความเข้าใจกับ 2 สิ่งนี้ก่อน ว่ามันแตกต่างกันอย่างไร? แล้วเราจะสอนให้เขาแยกแยะได้ยังไง?


Needs (สิ่งที่จำเป็น)

คือสิ่งที่เราขาดมันไม่ได้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อากาศ น้ำ อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น เราอาจจะลองถามลูกเล่นๆ ดูว่า ถ้าวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยทั้งวันจะเป็นยังไง? รู้สึกยังไง? หิวไหม? แล้วลูกคิดว่า ข้าวจำเป็นสำหรับเราไหม? ถามเพื่อให้เขาได้คิด ได้ตอบ และได้เข้าใจด้วยตัวเอง


Wants (สิ่งที่อยากได้)

คือสิ่งที่เราอยากได้ อยากมี โดยสิ่งนั้นถ้าเราไม่มีก็อยู่ได้ และไม่ส่งผลกับชีวิตประจำวันมาก อย่างเช่น ของเล่น ขนม เกมส์ เป็นต้น ส่วนนี้ฮูกแนะนำว่าเราควรสอนให้ลูกรู้จักกับ Need ก่อนจะง่ายกว่า แล้วเราค่อยถามลูกต่อว่า สมมติ เรามีเงินกันอยู่ 100 บาท ระหว่างซื้อข้าวมากินกัน 2 คน กับซื้อของเล่น ลูกจะเลือกอะไร? ถ้าซื้อของเล่นเราก็จะไม่มีเงินซื้อข้าว ทีนี้ถ้าเราหิว แล้วเราจะทำยังไงกันดี? พยายามพูด-คุย discuss กันให้เขาได้คิด


สุดท้าย

ฮูกเชื่อว่า การซื้อของที่อยากได้ ไม่ใช่สิ่งที่ผิด ทุกคนไม่จำเป็นต้องละทิ้งความต้องการไปซะทั้งหมด เพียงแต่ ต้องแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนคืออยากได้ สิ่งไหนคือจำเป็น และตอนนี้อะไรสำคัญกว่ากัน ตัดสินใจบนพื้นฐานของความเข้าใจและสอดคล้องกับเงินที่มี ถ้าไม่ทำให้ตัวเองลำบากก็ซื้อเถอะครับ ชีวิตถึงจะมีความสุข