คอร์สการเงินสำหรับ

คุณพ่อคุณแม่
และครอบครัว

เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกมาจากพ่อแม่ เราจึงต้องพัฒนา “ทักษะการสอนลูกเรื่องเงิน” เพื่อที่จะได้สอนลูกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถแนะนำและพูดคุยกับลูกเรื่องเงินได้ รวมถึงมีการวางแผน จัดการเรื่องเงินภายในครอบครัวอย่างถูกวิธี

คอร์สการเงินสำหรับ

คุณพ่อคุณแม่
และครอบครัว

เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกมาจากพ่อแม่ เราจึงต้องพัฒนา “ทักษะการสอนลูกเรื่องเงิน” เพื่อที่จะได้สอนลูกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถแนะนำและพูดคุยกับลูกเรื่องเงินได้ รวมถึงมีการวางแผน จัดการเรื่องเงินภายในครอบครัวอย่างถูกวิธี

คอร์สการเงินสำหรับ

คุณพ่อคุณแม่
และครอบครัว

เพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกมาจากพ่อแม่ เราจึงต้องพัฒนา “ทักษะการสอนลูกเรื่องเงิน” เพื่อที่จะได้สอนลูกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถแนะนำและพูดคุยกับลูกเรื่องเงินได้ รวมถึงมีการวางแผน จัดการเรื่องเงินภายในครอบครัวอย่างถูกวิธี

เวิร์คชอปเพิ่มความรู้การเงิน สำหรับพ่อแม่

13 มี.ค. 64  9.00-12.00น.

   

 

 

฿1,500.00

เวิร์คชอปเพิ่มความรู้การเงิน สำหรับพ่อแม่

13 มี.ค. 64  9.00-12.00น.

   

 

 

฿1,500.00