[ทีมครูผู้สอน] จักรพงษ์ เมษพันธุ์

A title

Image Box text

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

การทำงาน

 • โค้ชการเงิน (Money Coach) มีผู้ติดตามเพจมากกว่า 400,000 คน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะมันนีโค้ช และ ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
 • นักธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ดำเนินรายการพอตแคสต์ The Money Case by The Money Coach
 • นักเขียนและนักแปลหนังสือด้านการเงินและการลงทุน
 • อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน และพัฒนาหลักสูตรคนไทยฉลาดการเงิน หลักสูตรการเงินพื้นฐานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
 • ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการแก้ปัญหาเรื่องหนี้มามากกว่า 16 ปี

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สออนไลน์

Sale!

Online Course

Standard Pack

Money 101 Teen Edition (4101+4102)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿4,000.00 ฿3,600.00

เวิร์คชอป

13 มี.ค. 64  9.00-12.00น.

   

 

 

฿1,500.00
[ทีมครูผู้สอน] จักรพงษ์ เมษพันธุ์

A title

Image Box text

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

การทำงาน

 • โค้ชการเงิน (Money Coach) มีผู้ติดตามเพจมากกว่า 400,000 คน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะมันนีโค้ช และ ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
 • นักธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ดำเนินรายการพอตแคสต์ The Money Case by The Money Coach
 • นักเขียนและนักแปลหนังสือด้านการเงินและการลงทุน
 • อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน และพัฒนาหลักสูตรคนไทยฉลาดการเงิน หลักสูตรการเงินพื้นฐานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
 • ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการแก้ปัญหาเรื่องหนี้มามากกว่า 16 ปี

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สออนไลน์

Sale!

Online Course

Standard Pack

Money 101 Teen Edition (4101+4102)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿4,000.00 ฿3,600.00

เวิร์คชอป

13 มี.ค. 64  9.00-12.00น.

   

 

 

฿1,500.00
[ทีมครูผู้สอน] จักรพงษ์ เมษพันธุ์

A title

Image Box text

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)

การทำงาน

 • โค้ชการเงิน (Money Coach) มีผู้ติดตามเพจมากกว่า 400,000 คน
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะมันนีโค้ช และ ลีฟ ริช ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
 • นักธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ดำเนินรายการพอตแคสต์ The Money Case by The Money Coach
 • นักเขียนและนักแปลหนังสือด้านการเงินและการลงทุน
 • อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงิน และพัฒนาหลักสูตรคนไทยฉลาดการเงิน หลักสูตรการเงินพื้นฐานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
 • ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนและการแก้ปัญหาเรื่องหนี้มามากกว่า 16 ปี

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สออนไลน์

Sale!

Online Course

Standard Pack

Money 101 Teen Edition (4101+4102)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿4,000.00 ฿3,600.00

เวิร์คชอป

13 มี.ค. 64  9.00-12.00น.

   

 

 

฿1,500.00