[ทีมครูผู้สอน] ธนธร กาญจนิศากร

A title

Image Box text

ธนธร กาญจนิศากร (พี่น้ำ)

การทำงาน

 • เจ้าของเพจการเงิน x ธุรกิจ NamFinance
 • ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
 • พิธีกรรายการการเงิน
 • วิทยากรบรรยายการเงิน
 • นักเขียนบทความ และ จดสรุป Mindmap
 • เจ้าของตัวการ์ตูนน้องเหรียญ

การศึกษา

 • นักเรียนทุนเอกการเงินการลงทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เวิร์คชอป

[ทีมครูผู้สอน] ธนธร กาญจนิศากร

A title

Image Box text

ธนธร กาญจนิศากร (พี่น้ำ)

การทำงาน

 • เจ้าของเพจการเงิน x ธุรกิจ NamFinance
 • ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
 • พิธีกรรายการการเงิน
 • วิทยากรบรรยายการเงิน
 • นักเขียนบทความ และ จดสรุป Mindmap
 • เจ้าของตัวการ์ตูนน้องเหรียญ

การศึกษา

 • นักเรียนทุนเอกการเงินการลงทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เวิร์คชอป

[ทีมครูผู้สอน] ธนธร กาญจนิศากร

A title

Image Box text

ธนธร กาญจนิศากร (พี่น้ำ)

การทำงาน

 • เจ้าของเพจการเงิน x ธุรกิจ NamFinance
 • ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล
 • พิธีกรรายการการเงิน
 • วิทยากรบรรยายการเงิน
 • นักเขียนบทความ และ จดสรุป Mindmap
 • เจ้าของตัวการ์ตูนน้องเหรียญ

การศึกษา

 • นักเรียนทุนเอกการเงินการลงทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เวิร์คชอป