โครงการตัวอย่าง

Money In-House Training

สร้างความรู้การเงินฉบับพนักงาน PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  |  รัฐวิสาหกิจ

โครงการตัวอย่าง

Money In-House Training

สร้างความรู้การเงินฉบับพนักงาน PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  |  รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA)

เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority ตัวย่อ PEA)

เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

โจทย์และปัญหาของลูกค้า

ฝ่ายบุคคลของ กฟภ. (HR) อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเองได้ และนำความรู้และทักษะที่ได้จากการทำโครงการเสริมความรู้ทางการเงิน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือ

สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารการเงิน จึงเกิดเป็นโครงการเสริมความรู้ทางการเงิน ” Money Wellness Program ภารกิจพิชิตเป้าหมายการเงิน ” โดยแผนโครงการมีดังนี้

 • การตรวจสุขภาพการเงินของพนักงาน (Money Health Check) เพื่อให้องค์กร ตระหนักรู้ถึงสุขภาพทางการเงินของพนักงาน เมื่อทราบสถานะการเงินของพนักงานแล้ว จึงเสริมความรู้การเงินได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 • การบรรยายเรื่องบริหารการเงิน เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจหลักการของการบริหารเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หัวข้อดังนี้
 1. การบริหารสภาพคล่อง รายรับ – รายจ่าย สิ้นเดือนต้องเป็นบวก
 2. การจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันเตรียมพร้อมรับมือ กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
 3. การสร้างความมั่งคั่ง เพื่อต่อยอดความสำเร็จ เรียนรู้การลงทุน มีเงินในบั้นปลายวัยเกษียณ
 • ให้พนักงานเรียนคอร์สออนไลน์ความรู้การเงิน สอนตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนข้อมูลเชิงลึก
 • การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจหลักการของการบริหารเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ บริหารเงิน, เกษียณ และลงทุน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

พนักงาน PEA ที่ได้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจมากกว่า 94% ตั้งแต่ต้นตลอดจนจบโครงการ และกล่าวว่าเป็นโครงการที่ทำให้คนในองค์กรมี Mindset ทางการเงินที่ดีขึ้น ทำให้คนที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่อง การวางแผนการเงินหันมาตระหนักถึงความสำคัญ และตกผลึกได้ว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างไร และ ทำให้มีแผนการเงินในด้านต่างๆที่เป็นของตัวเอง และพร้อมนำไปใช้จริง

ตัวเลขน่ารู้ของโครงการ

1100+  คน

พนักงานที่ได้รับ ผลตรวจสุขภาพทางการเงิน และแนวทางการแก้ไข

94%

พึงพอใจในโครงการ จากการได้รับความรู้ใหม่ๆ และ อยากแนะนำผู้อื่นต่อ

80%

รู้สึกประทับใจองค์กรมากขึ้น ที่จัดโครงการดีๆให้พนักงาน

88%

ของผู้เข้าฟังบรรยาย และ Workshop ให้เสียงตอบรับว่า สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก

1100+  คน

พนักงานที่ได้รับ ผลตรวจสุขภาพทางการเงิน และแนวทางการแก้ไข

94%

พึงพอใจในโครงการ จากการได้รับความรู้ใหม่ๆ และ อยากแนะนำผู้อื่นต่อ

76%

รู้สึกประทับใจองค์กรมากขึ้น ที่จัดโครงการดีๆให้พนักงาน

83%

ของผู้ฟังบรรยาย ให้เสียงตอบรับว่า สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก

สรุปบริการที่ PEA เลือกใช้

ดูเพิ่มเติม

MONEY HEALTH CHECK

โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพการเงินของพนักงาน พร้อม DATA ในการติดตามผล
ดูเพิ่มเติม

MONEY INSPIRATION TALK

บรรยายความรู้การเงินจากวิทยากรมืออาชีพ ได้ทั้งความรู้ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน และสร้างแรงบันดาลใจ
ดูเพิ่มเติม

MONEY WELLNESS

ONLINE COURSE

หลักสูตรการเงินรูปแบบออนไลน์
ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ดูเพิ่มเติม

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ
ดูเพิ่มเติม

MONEY HEALTH

CHECK

โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพการเงินของพนักงาน พร้อม DATA ในการติดตามผล
ดูเพิ่มเติม

MONEY INSPIRATION

TALK

บรรยายความรู้การเงินจากวิทยากรมืออาชีพ ได้ทั้งความรู้ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน และสร้างแรงบันดาลใจ
ดูเพิ่มเติม

MONEY WELLNESS

ONLINE COURSE

หลักสูตรการเงินรูปแบบออนไลน์
ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ดูเพิ่มเติม

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ
ดูเพิ่มเติม

MONEY HEALTH CHECK

โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพการเงินของพนักงาน พร้อม DATA ในการติดตามผล
ดูเพิ่มเติม

MONEY INSPIRATION TALK

บรรยายความรู้การเงินจากวิทยากรมืออาชีพ ได้ทั้งความรู้ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน และสร้างแรงบันดาลใจ
ดูเพิ่มเติม

MONEY WELLNESS

ONLINE COURSE

หลักสูตรการเงินรูปแบบออนไลน์
ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ดูเพิ่มเติม

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ

ภาพบรรยากาศจาก PEA

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

” ได้ประโยชน์จากการฟังในครั้งนี้ จากไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนมากนักไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี ทำให้เรารู้จักการลงทุนและการออมมากขึ้น ได้ทำ workshop ก็สนุกด้วยค่ะ”
” รู้สึกดีที่องค์กรได้ให้การช่วยเหลือพนักงานในเรื่องนี้ ได้ตรวจสุขภาพการเงินเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่ค่อยเห็นใครทำ พนักงานได้ลงมือทำจาก workshop ก็ได้ทั้งความสนุกแล้วก็เรียนรู้ไปด้วย “

ตัวอย่างโครงการอื่นๆ

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ควรสร้างพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็ก แต่กลับไม่มีสอนในโรงเรียน จึงเป็นโจทย์ของอาจารย์…

ตัวอย่างโครงการอื่นๆ

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…

โพลีคลีน (Poly kleen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ควรสร้างพื้นฐานตั้งแต่วัยเด็ก แต่กลับไม่มีสอนในโรงเรียน จึงเป็นโจทย์ของอาจารย์…

ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ปรึกษาฟรี!

  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น พัฒนาหลักสูตรการเงินที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ หรือปัญหาการเงินของพนักงานในองค์กรที่อยากแก้ไข ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th