โครงการตัวอย่าง

Young Millionaire Workshop

การเงินเรื่องที่ต้องรู้ตั้งแต่วัยเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  |  โรงเรียนเอกชน

โครงการตัวอย่าง

Young Millionaire Workshop

การเงินเรื่องที่ต้องรู้ตั้งแต่วัยเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  |  โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 169 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 169 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นโรงเรียนโปรแตสแตนท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ

โจทย์และปัญหาของลูกค้า

เรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และควรสร้างพื้นฐานความรู้ตั้งแต่วัยเด็ก แต่กลับไม่มีสอนในโรงเรียนเลย จึงเป็นโจทย์ของอาจารย์จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนสามารถตกผลึกได้เกี่ยวกับวิชาเศรฐศาสตร์การเงิน และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับตัวนักเรียนเองได้

สิ่งที่เราเข้าไปช่วยเหลือ

วิทยากร ทีม Money Class ร่วมกับท่านอาจารย์ ได้ทำการออกแบบหลักสูตรวิชาการเงินหลักสูตรสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ โดยเน้นการลงมือทำจริงผ่านกิจกรรม Workshop และมีเป้าหมาย คือการสร้างความเข้าใจและมีความรู้การเงินที่ถูกต้อง โดยแบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย โดยมีหัวข้อภาพรวม ดังนี้

 • เรื่องการเงินต้องรู้ก่อนเรียนจบ เพื่อให้น้องๆ ไปถึงเป้าหมายการเงินได้เร็วกว่าใครรู้ก่อนรวยกว่า
 • สมการเศรษฐี ปลูกฝังน้องๆ ให้มีนิสัยการเงินออมก่อนใช้ ไม่ใช่ใช้ก่อนออม และสอนเรื่องการลงทุนทำให้เงินงอกเงย
 • ทำไมต้องเริ่มลงทุน การฝากเงินไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบัน การลงทุนจึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและเรียนรู้
 • สอนการลงทุนจริง ลงทุนผ่านแอพลิเคชั่นจำลอง ข้อมูลจริง เงินปลอม เพื่อฝึกฝนในสนามซ้อมก่อนลงสนามจริง
 • การหารายได้ด้วยเงิน 4 ด้าน วิธีการในการสร้างรายได้ให้ตนเอง มีวิธีอะไรบ้าง ให้น้องๆได้เข้าใจและวางแผนที่เหมาะกับตนเอง
 • การลงทุนใน Crypto ที่ถูกต้อง เพื่อให้รู้จักการลงทุนที่เป็นประโยชน์ ไม่หลงเป็นเหยื่อให้ความไม่รู้ทางการเงินซึ่งส่งผลเสียอย่างมาก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จากการวัดผลและเสียงตอบรับจากผู้เข้าเรียน กว่า 90% ของนักเรียน กล่าวว่าการได้เรียน เรื่องการเงินทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะสร้างให้ทุกคนมีความเข้าใจ และยิ่งเรียนรู้เร็วเท่าไรก็ยิ่งดี และในปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็เป็นโรงเรียนที่มีการสอนเรื่องการเงินในโรงเรียนแล้ว

ตัวเลขน่ารู้ของโครงการ

90%

พึงพอใจในโครงการ จากการได้รับความรู้ใหม่ๆ และ อยากแนะนำผู้อื่นต่อ

100%

รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนมีการสนับสนุนให้โรงเรียนผลักดันวิชาการเงินดีๆให้กับตัวนักเรียน

82%

ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้เสียงตอบรับว่า สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก

90%

พึงพอใจในโครงการ จากการได้รับความรู้ใหม่ๆ และ อยากแนะนำผู้อื่นต่อ

100%

รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนมีการสนับสนุนให้โรงเรียนผลักดันวิชาการเงินดีๆให้กับตัวนักเรียน

82%

ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้เสียงตอบรับว่า สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมาก

สรุปบริการที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เลือกใช้

ดูเพิ่มเติม

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ
ดูเพิ่มเติม

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ
ดูเพิ่มเติม

MONEY WORKSHOP

ย่อยเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยการลงมือทำ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ

ภาพบรรยากาศจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

” ได้ความรู้ใหม่ๆดีครับ บางเรื่องที่คิดว่าเรารู้อยู่แล้ว แต่พอได้มาฟังอีกรอบนึงเหมือนได้เปิดโลกใหม่เลยครับ วิธีคิดเปลี่ยนไปเลย “
” นักเรียนชื่นชอบ ในเรื่องการลงทุน และหารายได้ และกิจกรรมให้ลงมือทำจริง ไม่เพียงแต่นักเรียน อาจารย์ก็ได้ประโยชน์ ความรู้ จากการทำโครงการนี้ไปด้วย และอยากผลักดันให้เกิดการสอนเรื่องการเงินในโรงเรียนมากขึ้น “

ตัวอย่างโครงการอื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…

โพลีคลีน (Polykeen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…

ตัวอย่างโครงการอื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

HR อยากให้พนักงานมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเงิน พร้อมที่จะวางแผนบริหารการเงินของตัวเอง…

วิริยะประกันภัย

อยากส่งเสริมให้พนักงาน มีความรู้เรื่องการบริหารการเงิน เพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต…

ไทยสมุทรประกันชีวิต

ช่วงเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่พนักงานจะได้รับโบนัส ทางองค์กรเลยต้องการอยากให้ความรู้การเงิน…

โพลีคลีน (Polykeen)

พนักงานมีปัญหาในเรื่องของการบริหารการเงิน เช่น รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลกระทบในการทำงานได้…

ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับองค์กรของคุณ ปรึกษาฟรี!

  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น พัฒนาหลักสูตรการเงินที่เหมาะสำหรับองค์กรของคุณ หรือปัญหาการเงินของพนักงานในองค์กรที่อยากแก้ไข ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th