Money School Program | Student

หลักสูตรสำหรับโรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเงินนักเรียน

Money School Program | Student

หลักสูตรสำหรับโรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเงินนักเรียน

Money School Program | Student

หลักสูตรสำหรับโรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเงินนักเรียน

เพราะเราเชื่อว่า “เรื่องเงินไม่ต้องรอให้โต”
เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ นักเรียนไทย โตไปมีสุขภาพการเงินที่ดี

สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

ออกแบบหลักสูตร ให้เด็กเรียนรู้ผ่านความสนุก อิงหลักสูตรจากต่างประเทศ ปรับให้เข้ากับบริบทคนไทย

ถ่ายทอดเรื่องราวการเงินผ่านประสบการณ์จริง

ไม่ใช่แค่ความวิชาการ แต่ถ่ายทอดเรื่องราวการเงินผ่านประสบการณ์ของโค้ชผู้เชี่ยวชาญ

[Money Class for Student] Platform 1 : Online Course

ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้

สามารถเข้าถึงการเรียนได้จากทุกที่ ทุกเวลา และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดได้

ความรู้และทักษะการเงินสำคัญอย่างไรกับวัยเรียน?

ความรู้และทักษะการเงินสำคัญอย่างไรกับวัยเรียน?

4 มิติการเงิน ที่นักเรียนจะได้รับจากหลักสูตร

ร่วมพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย

ธนธร กาญจนิศากร (น้ำ)
เจ้าของเพจ NamFinance
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)
โค้ชการเงิน, The Money Coach
ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (แก๊ปเปอร์)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class, IC License
พีรพัฒน์ อัตตะริยะ (บอม)
Financial Instructor of Money Class, CFP®

ร่วมพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย

จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)
โค้ชการเงิน, The Money Coach
ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (แก๊ปเปอร์)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class, IC License
ธนธร กาญจนิศากร (น้ำ)
เจ้าของเพจ NamFinance
พีรพัฒน์ อัตตะริยะ (บอม)
Financial Instructor of Money Class, CFP®

บริการหลักสูตรการเงินที่เลือกได้
” 2 หลักสูตรหลัก 4 หลักสูตรเสริม “

หลักสูตรหลักที่ 1

Investment Bootcamp (7 คาบเรียน)

หลักสูตรการลงทุนสำหรับนักเรียน แบบบูรณาการ

หลักสูตรหลักที่ 1

Investment Bootcamp

(7 คาบเรียน)

หลักสูตรการลงทุนสำหรับนักเรียน
แบบบูรณาการ

ลงทุนเป็น… ด้วย Bootcamp ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ ให้มี Mindset และความรู้การลงทุนที่ถูกต้อง มีความเข้าใจในการลงทุนแบบต่างๆ รวมถึงได้ทดลองลงทุนจริงผ่านโปรแกรมจำลอง


เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6


เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนมี “แผนการลงทุนของตนเอง”


เรียนทั้งเนื้อหา เวิร์คชอป และการทำโปรเจค (Project & Coaching) กับผู้เชี่ยวชาญ


จัดได้ทั้งแบบ Online และ On-Site

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรหลักที่ 2

Money 101: Teen Edition (16 คาบเรียน)

หลักสูตรการเงินในรูปแบบคอร์สออนไลน์
ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรหลักที่ 2

Money 101: Teen Edition (16 คาบเรียน)

หลักสูตรการเงินในรูปแบบคอร์สออนไลน์

หลักสูตรหลักที่ 2

Money 101: Teen Edition

(16 คาบเรียน)

หลักสูตรการเงินในรูปแบบคอร์สออนไลน์
ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเสริม

กิจกรรมเสริมทักษะการเงิน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวิชาเสริม / กิจกรรมกลุ่ม / ชุมนุม
ดูเพิ่มเติม

Money 101:

Inspiration Talk

กิจกรรมบรรยายเสริมความรู้การเงินสำหรับนักเรียน
ดูเพิ่มเติม

Money 101:

Teen Edition (6 คาบเรียน)

หลักสูตรการเงินในรูปแบบคอร์สออนไลน์จำนวน 6 คาบเรียน
ดูเพิ่มเติม

Money Workshop

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างทักษะการเงินสำหรับนักเรียน
ดูเพิ่มเติม

Money Literacy Exam

ข้อสอบวัดผลความรู้ทางการเงิน

หลักสูตรเสริม

กิจกรรมเสริมทักษะการเงิน

เหมาะสำหรับใช้เป็นวิชาเสริม / กิจกรรมกลุ่ม / ชุมนุม

Money 101:

Inspiration Talk

กิจกรรมบรรยายเสริมความรู้การเงินสำหรับนักเรียน
ดูเพิ่มเติม

Money 101:

Teen Edition (6 คาบเรียน)

หลักสูตรการเงินในรูปแบบคอร์สออนไลน์จำนวน 6 คาบเรียน
ดูเพิ่มเติม

Money Workshop

กิจกรรมเวิร์คชอปสร้างทักษะการเงินสำหรับนักเรียน
ดูเพิ่มเติม

Money Literacy Exam

ข้อสอบวัดผลความรู้ทางการเงิน
ดูเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือขอรับคำปรึกษา ฟรี!

  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น ขอรายละเอียดบริการ, ปรึกษาแนวทางการสร้างหลักสูตรการเงินในโรงเรียนของท่าน ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th