Money School Program | Teacher

หลักสูตรสำหรับโรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเงินครู

Money School Program | Teacher

โปรแกรมสำหรับโรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเงินครู

Money School Program | Teacher

โปรแกรมสำหรับโรงเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะการเงินครู

Money Class จับมือโรงเรียนไทย
พัฒนาครูไทยสู่ยุค 5.0 ด้วยความรู้ และทักษะการเงิน

ปัญหาหนี้, รายได้ไม่พอใช้ และภาระค่าใช้จ่าย ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับครูไทย ทั้ง ๆ ที่มีสวิสดิการพิเศษรองรับ แต่อาจด้วยความไม่รู้ หรือรู้แต่ยังจัดการไม่เป็น
ปัญหาข้างต้นจะค่อย ๆ บรรเทา และหมดไป… ถ้าคุณครูมีความรู้ และทักษะการเงินที่ดี

Money Class อยากเป็นหนึ่งพลัง ที่ช่วยผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเงินในรั้วโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากตัวคุณครูเอง ให้สามารถจัดการสุขภาพการเงินของตัวเองได้ มีแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจในการถ่ายทอดให้นักเรียนได้ และช่วยยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้ทัดเทียมสากล ก้าวเข้าสู่
ยุค 5.0 ได้อย่างภาคภูมิด้วยทักษะการเงิน

อัพสกิลครู ด้วยความรู้ และทักษะการเงิน

ผลสำรวจเรื่องการเงินที่คุณครูอยากรู้

บริการโปรแกรมหลักสูตรของเรา

Money Bootcamp ฉบับครู (for school)

โปรแกรมยกระดับความรู้ และ ทักษะการเงินจาก Money Class ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อคุณครูโดยเฉพาะ
กิจกรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
มีประกาศนียบัตรหลังจบแคมป์
สามารถนับชั่วโมงกิจกรรมได้

กิจกรรมบรรยาย

ปูพื้นฐาน ปรับ Mindset สร้างความเข้าใจ และแรงบันดาลใจ ในการบริหารเงินที่ดี

คอร์สเรียนออนไลน์

รู้ลึก ในทุกมิติ ทั้งการหารายได้เสริม, การลงทุน และการจัดการภาระทางการเงิน

กิจกรรมเวิร์คชอป

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อสร้างทักษะการหารายได้ และการลงทุนที่ยั่งยืน

ร่วมพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการสอนโดย

ธนธร กาญจนิศากร (น้ำ)
เจ้าของเพจ NamFinance
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)
โค้ชการเงิน, The Money Coach
ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (แก๊ปเปอร์)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class, IC License
พีรพัฒน์ อัตตะริยะ (บอม)
Financial Instructor of Money Class, CFP®
จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (โค้ชหนุ่ม)
โค้ชการเงิน, The Money Coach
ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ (แก๊ปเปอร์)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class, IC License
ธนธร กาญจนิศากร (น้ำ)
เจ้าของเพจ NamFinance
พีรพัฒน์ อัตตะริยะ (บอม)
Financial Instructor of Money Class, CFP®

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือขอรับคำปรึกษา ฟรี!
  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? เช่น ขอรายละเอียดบริการเพิ่มเติม, ปรึกษาการนำโปรแกรมพัฒนาคุณครู/บุคลากรเข้าไปใช้ในโรงเรียนของท่าน ทางทีมงานจะติดต่อกับไปให้เร็วที่สุด

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th