เลือกหลักสูตรการเงิน

สำหรับ

นักเรียน

สำหรับ

นักเรียน

สำหรับ

บุคคลากร

ทำไมเรื่องการเงิน
จึงสำคัญกับเด็กนักเรียน?

เด็กไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้านการเงิน ต้นตอของปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
เป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีความรู้ทางการเงิน ทัดเทียมกับนานาประเทศ และสามารถดูแลตัวเองได้
วัยเด็กเป็นวัยที่สามารถปลูกฝังนิสัยการเงินที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่น

เรียนรู้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ โดยปรับให้เหมาะกับบริบทของเด็กไทย ที่ร่วมออกแบบโดยโค้ชการเงินอันดับหนึ่งของประเทศ

ครบทุกมิติการเงิน

เรียนรู้ตั้งแต่ พื้นฐานความรู้ กรอบความคิดทางการเงินที่ต้องมี การบริหารค่าใช้จ่าย การออม การหารายได้ และหลักการลงทุน

ได้ทั้งเรียน ได้ทั้งเล่น

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ พร้อมลงมือทำจริงด้วย Workshop การเงินที่ได้ทั้งเรียน ได้ทั้งเล่น ปิดท้ายด้วยการวัดผลหลังเรียนด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน

เริ่มได้เลยที่โรงเรียน

มีหลักสูตรให้โรงเรียนเลือก 2 รูปแบบ
แบบ 6 คาบ/เทอม : สอนผ่านวิชาแนะแนว
แบบ 15 คาบ/เทอม : สอนผ่านวิชาเศรษฐศาสตร์

รูปแบบการเรียน

3 แบบที่โรงเรียนจะได้จากหลักสูตรนี้

คอร์สออนไลน์วิชาการเงิน

Money Literacy Online Course

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการเงินให้นักเรียน มีความรู้เข้าใจครบทุกทักษะทางการเงินทั้งเรื่อง Mindset การตั้งเป้าหมาย การตัดสินใจ การหารายได้ การใช้จ่าย การออม และการลงทุน

เรียนผ่านคอร์สออนไลน์
เหมาะกับการทำความเข้าใจความรู้ทางเงินในทุกทักษะ
จัดสอบวัดระดับความรู้ทางการเงิน
15 คาบ/เทอม หรือ 6 คาบ/เทอม

ตัวอย่างหนังสือเรียน

Money Introduction

Money Journey

Money In Action

ความพิเศษของคอร์สเรียนออนไลน์

ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาจากทั้งใน ประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลก การเรียนรู้
หากเรียนแล้วไม่ได้ “ทำจริง” ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้จริงๆ
ไม่มีอะไรถูกต้อง 100% แต่เราจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าอะไร “ควรทำ” หรือ “ไม่ควรทำ”
การันตีความเข้าใจ ผ่าน Quiz ท้ายบทเรียน
ออกแบบ Challenge สุดท้าทาย ให้นักเรียนลองทำหลังจบบทเรียน

เวิร์คชอปผ่านเกมการเงิน

Money BoardGame Workshop

วัตถุประสงค์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ที่จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากการเล่น บอร์ดเกมจบสั้นๆ ในครั้งเดียว ได้ทั้งเล่น ได้ทั้งพอร์ต

กิจกรรมบอร์ดเกม
เก็บเป็นผลงานยื่นเข้ามหาลัยได้
3 ชม. / ครั้ง

[Money Class for Student] Platform 2 : Workshop
เวิร์คชอปกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ทางการเงิน ที่จะทำให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากการเล่นบอร์ดเกมการเงิน
รู้ก่อน ทำก่อน รวยกว่า
เน้นการเรียนรู้เรื่องของ การใช้ชีวิตจริง การทำงานเป็น
CASHFLOW – เกมกระแสเงินสด
เน้นการเรียนรู้คำศัพท์
ทางการเงิน งบกระแสเงินสด
STOCKPILE – เทรดหุ้นชั้นเซียน
เน้นการเรียนรู้การลงทุนในหุ้น ได้รู้จักหลักคิดลงทุนเป็น
สิ่งที่โรงเรียนจะได้รับ
สิ่งที่โรงเรียนต้องเตรียม

ข้อสอบวัดความรู้การเงิน

Money Literacy Exam

วัตถุประสงค์

วัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบทักษะ ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ชุดหนึ่งในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทย สอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบ Certificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

ชุดข้อสอบ 50 ข้อ
เก็บเป็นผลงานยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้
1 ชม. / ครั้ง

[Money Class for Student] Platform 3 : Mock Exam

คืออะไร?
ทดสอบวัดระดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้ มาตรฐาน ดัดแปลงข้อสอบจาก PISA เป็นชุดข้อสอบ ทักษะระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดชุดหนึ่ง ในโลก ปรับให้เหมาะกับบริบทของคนไทยสอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบCertificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

สำคัญอย่างไร?
ช่วยวัดมาตรฐานความรู้ทางการเงินของนักเรียน ว่ามีความพร้อมที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่

A title

Image Box text

ทีมครูผู้สอน

[Money Class for Student] Our Teacher 1 : จักรพงษ์ เมษพันธุ์

พี่หนุ่ม
( จักรพงษ์ เมษพันธุ์ )

 • เจ้าของเพจการเงิน Money Coach
 • อาจารย์และวิทยากรการเงิน ผู้มากประสบการณ์กว่า 16 ปี
 • คุณพ่อที่สอนลูกแบบ Home School (ออกแบบการเรียนเอง)
ดูประวัติเพิ่มเติม

พี่แก๊ปเปอร์
( ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ )

 • เจ้าของเพจการเงิน และผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class
 • วิทยากรบรรยายในบริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร Money 101 Teen Edition
ดูประวัติเพิ่มเติม

ทีมครูผู้สอน

[Money Class for Student] Our Teacher 1 : จักรพงษ์ เมษพันธุ์

พี่หนุ่ม
( จักรพงษ์ เมษพันธุ์ )

 • เจ้าของเพจการเงิน Money Coach
 • อาจารย์และวิทยากรการเงิน ผู้มากประสบการณ์กว่า 16 ปี
 • คุณพ่อที่สอนลูกแบบ Home School (ออกแบบการเรียนเอง)
ดูประวัติเพิ่มเติม

พี่แก๊ปเปอร์
( ทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ )

 • เจ้าของเพจการเงิน และผู้ร่วมก่อตั้ง Money Class
 • วิทยากรบรรยายในบริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ผู้ร่วมออกแบบหลักสูตร Money 101 Teen Edition
ดูประวัติเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศ

กิจกรรม การเรียนการสอน

บรรยากาศเวิร์คชอปบอร์ดเกมการเงิน

บรรยากาศงานอบรมครู Money Train Kru

บรรยากาศการสอนในโรงเรียน

คอร์สออนไลน์ “Money 101 Teen Edition”

บทความแนะนำ

สำหรับโรงเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับหลักสูตร

ลงทะเบียนตอนนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20%

ลงทะเบียนตอนนี้ รับส่วนลดสูงสุด 20%  เช่น ผู้อำนวยการ, ครูวิชาการ, ครูแนะแนว ฯลฯ


  อยากให้มันนี่คลาสช่วยอะไร? สนใจประเด็นการเงินเรื่องไหนเป็นพิเศษอยู่แล้วหรือไม่? รายละเอียดที่ครบครันจะทำให้ท่านได้รับการติดต่อกลับไวขึ้น


  ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูล กับมันนี่คลาส
  ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูล กับบริษัทในเครือของมันนี่คลาส

  หากในอนาคตคุณมีความประสงค์ขอยกเลิกการรับข้อมูลจาก Money Class สามารถทำได้โดยติดต่อเราโดยตรงผ่านอีเมล (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หน้า Privacy Policy)