คอร์สการเงินสำหรับ

นักเรียนมัธยม

เมื่อ การเงิน สำคัญเทียบเท่ากับ วิทย์-คณิต เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีต และ โลกก็ซับซ้อนขึ้นทุกวัน การมีทักษะการเงินไว้จึงทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาการเงินได้ถูกวิธี ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และได้รู้ถึงเป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้น

คอร์สการเงินสำหรับ

นักเรียนมัธยม

เมื่อ การเงิน สำคัญเทียบเท่ากับ วิทย์-คณิต เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีต และ โลกก็ซับซ้อนขึ้นทุกวัน การมีทักษะการเงินไว้จึงทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาการเงินได้ถูกวิธี ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และได้รู้ถึงเป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้น

คอร์สการเงินสำหรับ

นักเรียนมัธยม

เมื่อ การเงิน สำคัญเทียบเท่ากับ วิทย์-คณิต เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนในอดีต และ โลกก็ซับซ้อนขึ้นทุกวัน การมีทักษะการเงินไว้จึงทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาการเงินได้ถูกวิธี ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และได้รู้ถึงเป้าหมายของตัวเองชัดเจนขึ้น

คอร์สออนไลน์เพิ่มความรู้การเงิน สำหรับนักเรียนมัธยม

คอร์สทดลองเรียน เก่งการเงินจัดการเองได้

   

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿500.00

วิชาเก่งการเงินจัดการเองได้ พาร์ท2

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿2,000.00

วิชาเก่งการเงินจัดการเองได้ พาร์ท1

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿2,000.00
Sale!

Online Course

Standard Pack

Money 101 Teen Edition (4101+4102)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿4,000.00 ฿3,600.00

คอร์สออนไลน์เพิ่มความรู้การเงิน สำหรับนักเรียนมัธยม

คอร์สทดลองเรียน เก่งการเงินจัดการเองได้

   

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿500.00

วิชาเก่งการเงินจัดการเองได้ พาร์ท2

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿2,000.00

วิชาเก่งการเงินจัดการเองได้ พาร์ท1

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿2,000.00
Sale!

Online Course

Standard Pack

Money 101 Teen Edition (4101+4102)

   

 

 

จักรพงษ์ เมษพันธุ์

฿4,000.00 ฿3,600.00