money class
บริการด้านสวัสดิการ

Welfare Management Platform

จบทุกเรื่องสวัสดิการในองค์กรที่ตอบโจทย์
ทุกความต้องการ

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
บริการด้านสวัสดิการ

Welfare Management Platform

จบทุกเรื่องสวัสดิการในองค์กร
ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
บริการด้านสวัสดิการ

Welfare Management Platform

จบทุกเรื่องสวัสดิการในองค์กร ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
สวัสดิการเสริม

Flexible benefits

ครบเครื่องเรื่องสวัสดิการตาม ความต้องการ
ที่พนักงานเลือกได้เอง

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
สวัสดิการเสริม

Flexible benefits

ครบเครื่องเรื่องสวัสดิการตาม
ความต้องการ
ที่พนักงานเลือกได้เอง

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
สวัสดิการเสริม

Flexible benefits

ครบเครื่องเรื่องสวัสดิการตาม ความต้องการ ที่พนักงานเลือกได้เอง

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
สวัสดิการพื้นฐาน

Core benefits

รวมผู้ให้บริการสวัสดิการ เพื่อ HR
ตัวเลือกเราสรรหาให้ งานเอกสารเราจัดการให้

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
สวัสดิการพื้นฐาน

Core benefits

รวมผู้ให้บริการสวัสดิการ เพื่อ HR
ตัวเลือกเราสรรหาให้ งานเอกสาร
เราจัดการให้

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!
สวัสดิการพื้นฐาน

Core benefits

รวมผู้ให้บริการสวัสดิการ เพื่อ HR  ตัวเลือกเราสรรหาให้ งานเอกสารเราจัดการให้

ดียังไง เราเล่าให้ฟัง!

 เพราะเราเข้าใจปัญหาขององค์กร

Welfare Management Platform ตอบโจทย์ทุกการดูแลพนักงาน

เห็นภาพรวมทุกสวัสดิการ
ในที่เดียว

รวบรวมทุกสวัสดิการในองค์กรไว้ในหน้าเดียว หมดปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย ง่ายต่อการวิเคราะห์ความต้องการ หรือ ความสนใจของพนักงานได้อย่างชัดเจน

ค้นหา-เปรียบเทียบสวัสดิการที่ใช่
คุณเลือกได้ แค่ปลายนิ้ว

รวมผู้ให้บริการสวัสดิการสำหรับองค์กร เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่มพนักงาน และ อื่นๆ อีกมากมาย

สะดวก ประหยัดเวลา
บอกลางานเอกสาร

ลดขั้นตอน งานเอกสาร สำหรับการประสานงานสวัสดิการ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพราะเราช่วยแบ่งเบาให้

สวัสดิการที่เลือกเองได้
ตอบโจทย์ทุก Lifestyle

พนักงานสามารถเลือกสวัสดิการให้ตอบโจทย์ Lifestyle ของตัวเอง เรามีสวัสดิการที่พร้อมช่วยเหลือครอบคลุมในทุกด้าน ทุกความต้องการของชีวิต

สรุปข้อมูลผ่านกราฟเข้าใจง่าย
เห็นทุกด้านของชีวิต

ภาพความสุขของชีวิตการทำงานของพนักงานในทุกด้าน ผ่านกราฟ เห็นภาพง่าย รู้จุดได้เลย
ด้านไหนที่พัฒนาได้

มีผู้ช่วยเติมเต็มความสุข
ในการทำงาน

ผู้ช่วยส่วนตัว คอยวิเคราะห์ ประมวลผลจากสวัสดิการที่เลือก พร้อมแนะนำแนวทางเพิ่มพูนความสุขในชีวิตการทำงาน ด้วยสวัสดิการ

ฟังก์ชันเด่น ของเรา

Benefit & Welfare Dashboard
สรุปภาพรวมสวัสดิการองค์กร

รวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ สวัสดิการที่องค์กรมี ในมิติขององค์กร ความต้องการของพนักงาน และงบประมาณ ให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และต่อยอดการบริหารจัดการสวัสดิการ

บริหารวางแผนสวัสดิการด้วยข้อมูล

กราฟรวมข้อมูลสวัสดิการต่างๆที่ถูกเลือกใช้ในองค์กร สามารถเห็นความต้องการของพนักงาน และ ฝ่ายบุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาสวัสดิการต่อไปในอนาคต

ตัวกรองที่ยืดหยุ่น ตามโครงสร้างองค์กร

ตัวกรองที่ละเอียดหลากหลายให้เลือก focus ตามความต้องการ เช่น แผนกงาน, ทีม หรือ กลุ่มธุรกิจ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามโครงสร้างภายในองค์กร ของคุณเอง

ติดตามงบประมาณ และ ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ

ติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้สวัสดิการด้านต่างๆ ของพนักงานในองค์กร เทียบกับงบประมาณสวัสดิการที่ตั้งไว้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย และ ความต้องการของพนักงาน

ติดตามคนสำคัญขององค์กรอย่างใกล้ชิด

ติดตามความต้องการของ คนสำคัญขององค์กร (Talents) อย่างใกล้ชิดโดยการเลือกดูข้อมูลเฉพาะกลุ่ม และ วางแผนเพิ่มความพึงพอใจด้วยสวัสดิการที่ตอบโจทย์

เสียงตอบรับของพนักงาน

ทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน ที่มีต่อสวัสดิการที่มีให้ และ ฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยตรง พร้อมสรุปเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
ในองค์กรให้

Core Benefits
ให้องค์กรเลือกสวัสดิการที่ถูกต้อง

ช่วย HR บริหารจัดการทุกสวัสดิการพื้นฐานขององค์กรได้ด้วยตัวเอง
พร้อม ค้นหา-เปรียบเทียบ-เลือกสวัสดิการที่ตอบโจทย์

ศูนย์รวมผู้ให้บริการสวัสดิการพื้นฐาน

รวบรวมตัวเลือกหลากหลายผู้ให้บริการมาให้ ช่วย HR ลดเวลาสรรหา เปรียบเทียบ และ คัดเลือกสวัสดิการมาใช้ในองค์กร

ฟีเจอร์การเปรียบเทียบ

สามารถเปรียบเทียบตัวเลือก ศึกษารายละเอียดได้พร้อมกัน เห็นความแตกต่าง และ เลือกใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสมและง่ายดาย

Flexible Benefits
ให้พนักงานได้เลือกสวัสดิการที่ถูกใจ

สวัสดิการเสริมที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิต ให้ได้เลือกสรรและ นำไปใช้ในองค์กร ให้พนักงานแต่ละคนเลือกสวัสดิการที่ใช่ในแบบของตัวเอง

สวัสดิการ 5 ด้านของชีวิต

สวัสดิการ 5 ด้าน ที่ครอบคลุมทั้งชีวิตส่วนตัว และ ชีวิตการทำงาน รวมถึงการดูแลคนใกล้ตัวของพนักงานในองค์กร

คัดเลือกได้ตามความต้องการขององค์กร

หมวดหมู่สวัสดิการที่มีให้ องค์กรสามารถเลือกนำไปใช้ ตามเป้าหมายความเหมาะสม และ วัฒนธรรมองค์กรของคุณเองได้ หรือเลือกเพียงบางรายการที่เหมาะสม

กำหนดเกณฑ์การใช้ได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการที่คัดเลือกมา สามารถกำหนดเกณฑ์การนำไปใช้เองได้ ให้เหมาะสมกับกลุ่มพนักงานในองค์กร

ทดลองใช้งาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการในองค์กรของคุณ เริ่มเลย!

ข้อดีของบริการเรา

  รวมทุกเรื่องสวัสดิการองค์กร ครบ-จบ ที่เดียว

  ติดตามงบประมาณ และ ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการได้

  HR บอกลาการค้นหา/เปรียบเทียบสวัสดิการเอง

  ตอบโจทย์ ความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน

  เสริมสร้าง ชีวิตการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน

ติดต่อสอบถาม และ ทดลองใช้งาน ฟรี!

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการในองค์กรของคุณ เริ่มเลย!  Welfare DashboardCore BenefitsFlexible Benefits

  --

  ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ Money Class (“เรา”) ในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้ตัวแทนของ Money Class สามารถติดต่อติดต่อท่าน เพื่อแนะนำบริการอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับท่าน หรือองค์กรของท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้ หรือไม่*

   

  ยินยอมไม่ยินยอม

  --

  คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล เรามีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยเราจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือการให้บริการแก่ท่านเสร็จสิ้นลง หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะลบข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ทั้งนี้ ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

   

  หากท่านเชื่อว่า Money Clas ไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาโดยส่งอีเมลมาที่ team@moneyclass.co หรือส่งจดหมายมายัง Money Class ที่อยู่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@Learn.co.th